Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.11.18 - FO 3/18 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Næringsareal og bedriftsetableringer i Levanger

På Levanger Venstres åpne møte om næringsutvikling ble det opplyst at flere bedrifter hadde henvendt seg til Levanger kommune om næringsetableringer i Åsen, men hadde fått nei på grunn av mangel på næringsareal. Det ble videre opplyst at dette dreide seg om tre bedrifter og totalt femti dekar areal som de hadde behov for.

Per dags dato har Levanger kommune lite med tilgjengelig næringsareal for bedrifter som ønsker å etablere seg her. Til gjengjeld har Levanger en stor andel offentlige arbeidsplasser. Videre har Levanger en stor utfordring med et lite variert næringsliv, og om vi tar utgangspunkt i NHOs kommune-NM for 2018, har Levanger nærmest bunnplassering i Trøndelag når det kommer til næringsvariasjon. Her er vi på 46. plass av totalt 47 kommuner i Trøndelag fylke.

Venstre vil at Levanger kommune skal drive en vekstorientert næringspolitikk og legge til rette for et næringsliv som skaper nye arbeidsplasser. Det er derfor viktig at bedrifter som ønsker å etablere seg i Levanger får positiv respons og at kommunen har tilgjengelige arealer for bedrifter som vil etablere seg her.


Spørsmål til ordføreren

Hvor mange bedrifter har i løpet av 2018 henvendt seg til Levanger kommune om næringsareal og fått til svar at kommunen ikke har noe næringsareal tilgjengelig?

Karl Meinert Buchholdt - klikk for personkort
Karl Meinert Buchholdt, V


behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.11.2018 15:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051