Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 28.10.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Sted: Munkeby herberge
Tid: kl. 13:00 - 14:55

Sakliste som PDF  - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 93/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 94/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 95/15 Møteplan 2016 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 96/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 21.10.15 utredning vedtak
PS 97/15 Søknader om økonomisk støtte andre halvår 2015 utredning  vedtak
PS 98/15 Marsimartnan 2016 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Øystein Lunnan kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  


Orienteringer:

 

 

PS 93/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.10.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 94/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.10.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 7. oktober 2015 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 7. oktober 2015 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 95/15 Møteplan 2016 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.10.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Møteplan for 2016 vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 96/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 21.10.15

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.10.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
        Til toppen av siden

 

 

PS 97/15 Søknader om økonomisk støtte andre halvår 2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.10.2015

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag – punkt 1:

Søknad 14: Anne Engen Andersen innvilges kroner 10 000

Søknad 16: Espen S. Aksnes innvilges kroner 5000

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

1. Følgende søknader innvilges:

Nr.

Søker

Innstilt beløp

01

Levanger Røde Kors

           20 000

03

Lions Club Levanger

             5 000

07

Korpsforum Levanger

           10 000

08

Levanger Svømme og Livredningsklubb

           10 000

09

Levanger grunneierlag

           15 000

10

Roknesvollen 4H-seter

           10 000

12

Åsen Museum & Historielag

           20 000

13

Levanger Nye Teater

           10 000

15

IL Aasguten

           10 000

17

Revykompaniet, Levanger

           10 000

18

Skogn IL v/ skigruppa

           20 000

 

Sum

         140 000


2. Samlet beløp, kr. 140.000,-, belastes konto nr. 11400/14703 – 1000 – 1000 – Overføringer til andre/annonse, reklame m.v.

3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sakene nr. 32/08 og 91/14, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.
        Til toppen av siden

 

 

PS 98/15 Marsimartnan 2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.10.2015

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende forslag:

Formannskapets representant til martnaskomitéen for 2016 er: Kai Lennert Johansen

Avstemning:

Rebergs forslag til vedtak, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapets representant til martnaskomitéen for 2016 er:
Kai Lennert Johansen

Rådmannen bes om å lage en prosjektbeskrivelse for videreutvikling Marsimartnan og søke regionale utviklingsmidler til dette prosjektet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 29.10.2015 09:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051