Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 28.06.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetid: 13:00 - oppmøte

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 69/17 Godkjenning av protokoll - vedtak
PS 70/17 Referatsaker utredning vedtak
FO 2/17 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - valg av representanter til representantskapsmøter i interkommunale selskaper (IKS) tekst vedtak 

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 + 2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - Forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - Forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - Forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Asbjørn Brustad   sp varamedlem  ap/sp/krf  x Kai Lennert Johansen 
Svein-Erik Veie  ap varamedlem  ap/sp/krf  x Ingrid Olga Hallan 


 

Spørsmål:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet spørsmål ad. oppslag i Innherred 27.06.17, hvor det vises til at dokumenter som det er bedt om hos kommunen ikke er besvart.

Rådmannen besvarte spørsmålet. Administrasjonen vil i neste møte besvare hvordan dette skal håndteres.

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet spørsmål ad. området rundt Herredshuset på Skogn. Administrasjonen vil i neste møte besvare hvilke tiltak som iverksettes.

 

Orienteringer


Robert Svarva (AP) informerte om hvor Nye Trøndelags arealmidtpunkt ligger; Sætersmyra Levanger - presentasjon PDF


 

 

PS 69/17 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.06.2017

Forslag i møte:

Protokoll fra møte 07.06.17 godkjennes

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra møte 07.06.17 godkjennes
        Til toppen av siden

 

 

PS 70/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.06.2017

Forslag i møte:

Referatsaken tas til orientering. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Referatsaken tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

  

FO 2/17 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - valg av representanter til representantskapsmøter i interkommunale selskaper (IKS)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Behandling:

Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) til ordføreren:

Hvordan vil ordføreren bidra til at oppnevning / valg av representanter til representantskapsmøtene i interkommunale selskaper (IKS) blir gjort på lovlig måte i fremtiden? 

Ordføreren besvarte spørsmålet. Nærmere opplysninger vil bli gitt i neste formannskapsmøte.


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.06.2017

Behandling:

Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) til ordføreren:

Hvordan vil ordføreren bidra til at oppnevning / valg av representanter til representantskapsmøtene i interkommunale selskaper (IKS) blir gjort på lovlig måte i fremtiden?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 28.06.2017 15:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051