Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 27.04.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13:00 - 13:35

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 36/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 37/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 38/16 Søknad om permisjon fra politiske verv - Ingvill Berg Fordal utredning vedtak
PS 39/16 Tildeling av aktivitetstilskudd våren 2016 utredning vedtak
PS 40/16 Trafikksikker kommune - Levanger utredning vedtak
PS 41/16 Søknad om medlemskap i WHOS globale nettverk for aldersvennlige byer utredning vedtak
PS 42/16 Høring vedr. råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsetting utredning vedtak
PS 43/16 Sørby Handel AS, Ekne - Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 - sak framlagt i møtet utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg A. Boneng sp  varamedlem  sp  x Anita Ravlo Sand 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  

 

Sak lagt fram i møtet:
PS 43/16 «Sørby Handel AS, Ekne - Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1»

Ordføreren orienterte angående kommunereformen og møter mellom Levanger kommunes forhandlingsutvalg og Verdal kommunes forhandlingsutvalg.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 36/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.04.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 37/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.04.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 6. april 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 6. april 2016 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 38/16 Søknad om permisjon fra politiske verv - Ingvill Berg Fordal

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.04.2016

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal fremmet følgende forslag:

Til Interkommunalt fjellområde: Kjell Bullen velges som nytt medlem i permisjonsperioden.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Ingvill Berg Fordal innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1. mai 2017.

Til Interkommunalt fjellområde: Kjell Bullen velges som nytt medlem i permisjonsperioden.
        Til toppen av siden

 

 

PS 39/16 Tildeling av aktivitetstilskudd våren 2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.04.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1. Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5000:

Røde Kors Levanger

Ulike lavterskel aktiviteter

 Kr. 35 000,00

Levanger kunstforening

Prosjekt Weidemann

 Kr.   8 000,00

Nessegutten

Nessegutten FFU

 Kr. 15 000,00

Falstadsenteret, Dans i NT, NT teater

Danseforestillingen Tilføyelser

 Kr. 20 000,00

Levanger idrettsråd

10 på topp

 Kr. 15 000,00

Kjønstadmarka velforening

Etablere møteplass

 Kr. 10 000,00

Ulve velforening

Utvikle møteplass

 Kr. 10 000,00

Kari Palari kulturgryte

Kafé kamfer og kos

 Kr. 15 000,00

Sammen for Levanger

HalloVenn

 Kr. 10 000,00

Levanger Judoklubb

Norgesmesterskap i Judo

 Kr. 10 000,00

Levanger bygdeboknemnd

Bygdebok for Ytterøy

 Kr. 40 000,00

Levanger Unge Sanitetsforening

Ungdomsarrangement høst 2016

 Kr. 15 000,00

Ungdomshuset, Ungdomsforum

Rusfritt 1. mai arrangement

 Kr. 30 000,00

Skogn Ungdomslag, teatergruppa

Lydmiksebord og annet teknisk utstyr

 Kr. 10 000,00

Levanger Nye Teater

Ronja Røverdatter

 Kr. 90 000,00

Vocaelis

Gratis sommerkurs, b & u

 Kr. 20 000,00

Ytterøy Bygdetun

Opera i Bjørvika

 Kr. 15 000,00

Kodeklubben Levanger

Robotbygging/Utstilling

 Kr.   7 000,00

IL Sverre

UM Landevei 2016

 Kr. 15 000,00

Innherred RC-klubb

NM i radiostyrt bil

 Kr.   7 000,00

Redningsselskapet, indre Trondheimsfj

RS båten, ulike lavterskel aktiviteter

 Kr.   8 500,00

SUM

 Kr. 405 500,00


2. De øvrige søknader avslås under henvisning til mål og strategier i kommunens planverk og øvrige kriterier for tildeling av aktivitetstilskudd, samt skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.
        Til toppen av siden

 

 

PS 40/16 Trafikksikker kommune - Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.04.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune ønsker å arbeide for status som trafikksikker kommune.

Kommunen inngår intensjonsavtale med Trygg Trafikk med målsetting om å bli godkjent som trafikksikker kommune.
        Til toppen av siden

 

 

PS 41/16 Søknad om medlemskap i WHOS globale nettverk for aldersvennlige byer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.04.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune søker om medlemskap i WHOs globale nettverk for aldersvennlige byer.
        Til toppen av siden

 

 

PS 42/16 Høring vedr. råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsetting

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.04.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg til forslaget om å endre kommunelovens § 10 b slik at hjemlene for etablering av råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse får felles hjemmelsgrunnlag og erstatter gjeldende særlover.
        Til toppen av siden

 

 

PS 43/16 Sørby Handel AS, Ekne - Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.04.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Sørby Handel AS, Ekne, foretaksnummer 816 522 072, innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. Siv By (15.03.71) og Henning Brandt (14.12.61) godkjennes som salgsbevillingens styrer og stedfortreder.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 27.04.2016 14:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051