Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 25.10.17

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetid: 13:00 - 14:45

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 93/17 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 94/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 95/17 Evaluering Marsimartnan 2017 og valg av Formannskapets representant til styringsgruppe for Marsimartnan 2018 utredning vedtak
PS 96/17 Satser for private barnehager 2018 utredning vedtak
PS 97/17 Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator helse, for KS utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 + 3 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed  ap varamedlem ap/sp/krf   x Anita Ravlo Sand
Olav Strid  ap varamedlem  ap/sp/krf  x Ingrid Olga Hallan
Asbjørn Brustad sp varamedlem ap/sp/krf x Ina Helen Kollerud Pedersen

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Unni Storstad kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder enhet økonomi  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  
Hanne Solend Nilsen arrangementsansvarlig enhet Kultur  
Kari Olafsen Aunet enhetsleder barnehage  
Hartvik Eliasson seniorrådgiver barnehage rådmannens stab  

 
Orienteringer:

  • Ung frivillighet – erfaring fra Alnaskolen v/representanter fra IL Furuset
  • Statsbudsjettet 2018 v/rådmannnen  -  presentasjon PDF
  • Regnskapsrapportering v/enhetsleder enhet økonomi Arnstein Kjeldsen

  
Forespørsler fremmet i møtet:

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående hvilke høringsuttalelser som blir avgitt fra kommunen, spesielt de fra fylkeskommunen.

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående journalføring av dokumenter som er unntatt offentlighet.

Ordføreren besvarte spørsmålet. En orientering vil bli gitt i senere formannskapsmøte.

Khalil Obeed (AP) stilte spørsmål angående permisjon for folkevalgte til å delta på møter/konferanser i forbindelse med vervet.

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Kai Lennert Johansen (AP) stilte spørsmål angående status for saken «Kulturarenaer».

Kultursjefen besvarte spørsmålet.

Astrid Juberg Vordal (AP) stilte spørsmål angående tertialrapport og turnusordning.

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Børge Lund (KRF) stilte spørsmål angående prosjektet «Reis smart» og eventuelt befaring til Trønderbilene.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Børge Lund (KRF) stilte spørsmål angående statusrapport fra Cittaslowrådet.

Ordføreren besvarte spørsmålet. Orientering vil bli gitt i senere møte.

        Til toppen av siden

 

PS 93/17 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.10.2017

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll: Kai Lennert Johansen og Børge Lund 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll: Kai Lennert Johansen og Børge Lund 
        Til toppen av siden

 

 

PS 94/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.10.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 95/17 Evaluering Marsimartnan 2017 og valg av Formannskapets representant til styringsgruppe for Marsimartnan 2018

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.10.2017

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Formannskapets representant i styringsgruppe for Marsimartnan 2018 er: Alf Magnar Reberg

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Rapport og økonomisk oversikt for Marsimartnan 2017 godkjennes. Årets underskudd, kr 2 941.- inndekkes ved belastning av regnskapet for 2017, ansvar 5000.
  2. Rådmannen bes om å oppnevne to representanter til styringsgruppen for Marsimartnan 2018.
  3. Formannskapets representant i styringsgruppe for Marsimartnan 2018 er: Alf Magnar Reberg
            Til toppen av siden

 

 

PS 96/17 Satser for private barnehager 2018

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1. Satser private barnehager for tildeling av offentlig tilskudd 2018 vedtas.

2. Tilskuddssatser for ordinære barnehager i 2018 blir:

Barn 0-2år

200 839

Barn 3-6 år

95 725

 
Forslaget er basert på regjeringens forslag til maks sats for foreldrebetaling i 2018.

Rådmannen for fullmakt til å endre satsene dersom det blir endringer i statsbudsjettet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 97/17 Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator helse, for KS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vil bidra til å opprette en stilling som samhandlingskoordinator helse, i et samarbeid mellom de andre kommunene i Nord-Trøndelag rundt samarbeidsavtalen med Helse Nord-Trøndelag i tråd med anbefalingene fra KS v/rådmannsutvalget i Nord-Trøndelag.
        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 25.10.2017 16:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051