Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 24.10.18 - sak 93/18 - Møteplan 2019

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/12308
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.10.18 93/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Møteplan for 2019 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Møteplan 2019 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Forslag til møteplan for 2019 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.   

Vurdering:

Rådmannen har i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende år.

Konstituerende møte for det nye kommunestyret etter valget er foreslått til 16. oktober, jfr. Kommunelovens pgr. 17.

Det er for 2019 ikke foreslått å ha eget dialogseminar.  Det er lagt opp til 2 dager folkevalgtopplæring etter valget.

Kommunestyremøtet i november er satt av til å behandle budsjett og økonomiplan.

Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter eller at møter kan bli avlyst på grunn av liten saksmengde. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.10.2018 16:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051