Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 24.05.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetid: 12:00 - 15:15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 46/17 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 47/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 48/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 16.05.17 utredning vedtak
PS 49/17 TV-aksjonen 2017 - oppnevning av kommunekomite utredning vedtak
PS 50/17 Søknad om flytting av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 51/17 Foretaksnummer 997 413 741, Nabo'n i Nerby'n Hege Udbye. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 52/17 Foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 53/17 Foretaksnummer 818 641 672, Kari-Palari huset v/ Frank Thore Haugskott. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 54/17 Foretaksnummer 997 957 938, Mintage Holding AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 55/17 Årsmelding 2016 fra SMISO Nord Trøndelag - senter mot incest og seksuelle overgrep utredning vedtak
PS 56/17 Kommunal bostøtteordning for beboere i omsorgsboliger utredning vedtak
PS 57/17 Trønderhallen Levanger KF - årsregnskap 2016 utredning vedtak
PS 58/17 Regnskap og årsberetning 2016 - Levanger kommune utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp - forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp  varamedlem ap/sp/krf   x Kai Lennert Johansen
Geir Tore Persøy  frp  varamedlem v/frp  x Karl Meinert Buchholdt 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder enhet økonomi  
Svenn Robert Berg daglig leder Trønderhallen  

  

Protokolltilførsel fra Alf Magnar Reberg (SP), ved behandling av 56/17 Kommunal bostøtteordning for beboere i omsorgsboliger:

Sp tar forbehold om endret forslag når kommunestyret skal behandle saken.


Temadag:

        Til toppen av siden

  

 

PS 46/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Godkjenning/signering av protokoll: Børge Lund og Ingrid Olga Hallan

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Godkjenning/signering av protokoll: Børge Lund og Ingrid Olga Hallan
        Til toppen av siden

 

 

PS 47/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 48/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 16.05.17

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelser. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 49/17 TV-aksjonen 2017 - oppnevning av kommunekomite

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Robert Svarva fremmet følgende forslag:

Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2017 til UNICEF oppnevnes:

Gerd Haugberg

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:

Som nestleder oppnevnes:
Ordføreren

Avstemning:

Svarvas forslag enstemmig vedtatt.

Pedersens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2017 til UNICEF oppnevnes:

Gerd Haugberg

Som nestleder oppnevnes:
Ordføreren

Ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 50/17 Søknad om flytting av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Søknad fra foretaksnummer 980 090 752, Brygga Restaurantdrift AS (fhv Backlund Restaurantdrift AS), om flytting av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 fra Kirkegata 41 til Sjøgata 17 innvilges.
        Til toppen av siden

 

 

PS 51/17 Foretaksnummer 997 413 741, Nabo`n i Nerby`n Hege Udbye. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:

Bevillingen forutsetter at kravene til universell utforming i TEK10 er på plass før det gis bevilgning. 

Avstemning:

Lunds tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 997 413 741, Nabo`n i Nerby`n Hege Udbye, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for kafedrift i Kirkegata 71 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
 2. F.nr. 03.07.64, Hege Udbye, og f.nr. 19.07.60, Roger Rein, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.


Bevillingen forutsetter at kravene til universell utforming i TEK10 er på plass før det gis bevilgning. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 52/17 Foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Rådhuset er et offentlig sted, og kafeen krysser offentlig rom i gangen mellom de to delene av kafeen.

Skjenkebevillingen innvilges med følgende regulering:

-          Det tillates ikke nyting av alkohol av i glassgården i rådhushusets åpningstid.

Avstemning:

Pedersens tilleggsforslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag, med forslag fremmet i møtet, vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet i Håkon den godes gate 30 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
 2. F.nr. 14.12.73, Øystein Letnes, og f.nr. 21.08.60, Sissel Musum Fellman, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder. 


Rådhuset er et offentlig sted, og kafeen krysser offentlig rom i gangen mellom de to delene av kafeen.

Skjenkebevillingen innvilges med følgende regulering:

-          Det tillates ikke nyting av alkohol av i glassgården i rådhushusets åpningstid.
        Til toppen av siden

 

 

PS 53/17 Foretaksnummer 818 641 672, Kari-Palari huset v/ Frank Thore Haugskott. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Bevillingen forutsetter at kravene til universell utforming i TEK10 er på plass før det gis bevilgning. 

Avstemning:

Persøys tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 818 641 672, Kari Palari-huset v/ Frank Thore Haugskott, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Helga den fagres gate 12 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
 2. F.nr. 08.05.69, Frank Thore Haugskott, og f.nr. 19.10.61. Bjørn Roger Haugskott, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder. 


Bevillingen forutsetter at kravene til universell utforming i TEK10 er på plass før det gis bevilgning. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 54/17 Foretaksnummer 997 957 938, Mintage Holding AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingrid Olga Hallan (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Bevillingen forutsetter at kravene til universell utforming i TEK10 er på plass før det gis bevilgning. 

Avstemning:

Hallans tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 997 957 938, Mintage Holding AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med oppstart av Mintage Sushi med beliggenhet Håkon den gode gate 2 i Levanger ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. 
 2. F.nr. 15.12.89, Einar Opheim jr., og f.nr. 06.10.90, Stig Therkildsen, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.


Bevillingen forutsetter at kravene til universell utforming i TEK10 er på plass før det gis bevilgning. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 55/17 Årsmelding 2016 fra SMISO Nord Trøndelag - senter mot incest og seksuelle overgrep

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Årsmelding 2016 for senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Trøndelag tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 56/17 Kommunal bostøtteordning for beboere i omsorgsboliger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Bjørg Annie Pedersen Boneng (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det foretas en årlig justering i tråd med konsumprisindeksen

Informasjon om kommunalbostøtte må legges mer tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Det bør lages et flyveblad, informasjonsskriv på A4 side som inneholder info om rettigheter ved flytting til institusjon/omsorgsbolig.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Med virkning fra 1.6.2017 justeres ordningen med kommunal bostøtte som følger:

 1. For å komme med på den kommunal bostøtte ordningen settes en formuesgrense på 63.000 kr.
 2. En evt. kommunal bostøtteordning slår inn først når Husbankens bostøtte er benyttet fullt ut.
 3. Den kommunale bostøtteordningen justeres slik at alle beboere skal ha minst 6300 pr. mnd. igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt.
 4. Den kommunal bostøtte utbetales månedlig.
 5. Ordningen gjøres gjeldende for beboere i omsorgsboliger eid av Levanger kommune.
 6. Det foretas en årlig justering i tråd med konsumprisindeksen.
 7. Informasjon om kommunalbostøtte må legges mer tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
 8. Det bør lages et flyveblad, informasjonsskriv på A4 side som inneholder info om rettigheter ved flytting til institusjon/omsorgsbolig.
          Til toppen av siden

 

 

PS 57/17 Trønderhallen Levanger KF - årsregnskap 2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

Formannskapets innstilling:

Trønderhallen Levanger KFs underskudd inndekkes av Levanger kommune gjennom bruk av disposisjonsfond. 

Styret i Trønderhallen’s innstilling til vedtak:

Trønderhallen Levanger KF’s årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes.

Rådmannens forslag til innstilling:

Trønderhallen Levanger KFs underskudd inndekkes av Levanger kommune gjennom bruk av disposisjonsfond.
        Til toppen av siden

 

 


PS 58/17 Regnskap og årsberetning 2016 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2016 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 52 219 389,07.
 2. Rådmannens årsberetning for 2016 vedtas.
 3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond.


Udekkede investeringer i 2016, kr. 14 513 757,98 inndekkes ved bruk av lån i 2017. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres på et senere tidspunkt i år.
        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 29.05.2017 12:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051