Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 22.02.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Åsen, Kortmans lysfabrikk
Møtetidspunkt: 08:00 -    (inkl. befaringer)
Møteavvikling: 13:00-13:40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 19/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 20/17 Kommunenes overtakelse av aksjene i NTE Holding as - godkjenning av selskapsavtale mm utredning vedtak
PS 21/17 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidert særavtale mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag utredning vedtak
PS 22/17 Budsjettjustering 2017 - Levanger kommune utredning vedtak


Befaring – program:

Tidspunkt Bedrift/lokasjon
08.00 Avgang fra rådhuset  (fellestransport kl. 8)
08.15 RITEK AS
09.15-09.55
09.55-10.15
Rinnleiret
inkl Hundeklubben
10.15-10.40 Kjøretid
10.45-11.15
11.15-12.00
Fiborgtangen næringspark
Biokraft
12.00-12.15 Kjøretid
12.20-13.00
13.00-13.45
Lunsj - Kortmans Lysfabrikk AS, Vuddudalen
Formannskapsmøte, møterom hos Kortmans
13.45-14.00 Kjøretid
14.00-14.40 SPIS Grilstad
14.45-15.15 Åsen helsehus, inkl kort orientering om aktuelle plansaker i Åsen
15.15 Retur rådhuset

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Boneng  ap  vara  ap/sp/krf  Kai Lennert Johansen  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Unni Storstad kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Anne Grete Wold samhandlingskoordinator utviklingsstab ISK  

  

Kommunalsjef Unni Storstad svarte på forespørsel fra Karl Meinert Buchholdt (V) stilt i formannskapets møte 8. februar 2017, angående salg av Tuv skole og ballbinge/spillemidler.
        Til toppen av siden

 

 

PS 19/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.02.2017

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Ingrid Olga Hallan og Børge Lund

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Ingrid Olga Hallan og Børge Lund
        Til toppen av siden

 

 

PS 20/17 Kommunenes overtakelse av aksjene i NTE Holding as - godkjenning av selskapsavtale mm

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.02.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen.
 2. Kommunen slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende dokumenter:
  a. Overdragelsesavtale
  b. Aksjonæravtale
  c. Vedtekter
  d. Retningslinjer for eiermøtet
  e. Instruks for arbeidsutvalget
  f. Retningslinjer for valgkomiteen
          Til toppen av siden

 

 

PS 21/17 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidert særavtale mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.02.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede reviderte særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
        Til toppen av siden

 

 

PS 22/17 Budsjettjustering 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.02.2017

Habilitet:

Bjørg Boneng ba om vurdering av sin habilitet. Hun fratrådte møtet under behandlingen av sin habilitet. Boneng ble av et enstemmig formannskap erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett endres i henhold til vedlegg. Endringene finansieres ved økt låneopptak på 27,0 mill. kroner. Momskompensasjon reduseres med kr. 350.000,-.
 2. Det bevilges samlet kr. 650.000,- som kommunal egenandel til utbygging av bredbånd i Halsan og på Ekne. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 23.02.2017 09:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051