Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 21.08.19 - sak 87/19 - Endring av leiepriser Festiviteten

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2019/4265
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.08.19 87/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte forslag til priser for leie og andre tilleggstjenester på Festiviteten vedtas og legges til grunn for leieavtaler fra 1.1.2020. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Prisliste – leie og tilleggstjenester Festiviteten 2020 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Priser for leie og tilleggstjenester Festiviteten 2019 

Saksopplysninger:

Etter kinodriften ble lagt ned fra 1.1. 2019, var det nødvendig å få på plass et nytt lys- og lydanlegg for at Festiviteten skulle kunne drives primært som en kulturscene. Lys- og lydanlegg ble sendt ut på anbud. Trondheim Lyd AS vant anbudet.

Anlegget var ferdig installert i februar. Til tross for at tilbudet er blitt kvalitetsmessig mye bedre, er ikke prisene for leie justert opp.  For 2020 er det nødvendig å se på utleieprisene igjen, både pga. det nye lys- og lydanlegget, men også for å stimulere til mer bruk av huset.

Normalt foreslås nye priser i forbindelse med budsjettbehandlingen, men det er ønskelig med et vedtak før dette, da avtaler for 2020 skal gjøres i løpet av høsten 2019.

Vurdering:

Rådmannen ønsker mest mulig kulturaktivitet i Festiviteten. Det er viktig både for det lokale kulturlivet, for aktivitet i Trehusbyen Levanger og for generell bolyst og trivsel hos innbyggerne.

Det er krevende å finne balansen mellom driftsutgifter på Festiviteten og fornuftige utleiepriser. Ligger prisene på leie for høyt, vil det bli færre leietakere og lavere inntekter.

I tråd med strategier i planverket, mener rådmannen at det er nødvendig å differensiere noe på utleiepriser til frivillige lag og foreninger og andre leietakere, slik at det blir noe lavere leie for frivilligheten. Intern leie fra andre avdelinger/enheter i Levanger kommune er lagt på samme nivå som priser for frivilligheten. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 22.08.2019 07:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051