Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 21.08.19 - sak 83/19 - NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats - Høringsuttalelse fra Levanger kommune

Øystein Lunnan - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Lunnan
Arkivref. 2018/7093
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.08.19 83/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune frarår å endre systemet med differensierte satser for merverdiavgift slik regjeringen foreslår. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Høring – NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats er ute på høring med høringsfrist 29. august 2019. Formannskapet ba i møtet 12. juni 2019 om å få framlagt dette som sak. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Norge har senka matmoms, der moms på mat er 15% mens den generelle momssatsen er 25 %. Videre er persontransport belagt med 12 % mva. Regjeringa foreslår nå å fjerne denne reduserte momsen på mat med bakgrunn i en NOU 2019:11, Enklere merverdiavgift med en sats. Utvalget konkluderer med at ekstra arbeid med å ha flere satser er stor og at merverdiavgifta bør være så bred som mulig ut fra sitt formål.

Utvalget vurderer det slik at andre tiltak kan oppfylle de formål de senka satsene er ment å fylle og nevner for eksempel subsidiert skolemat, subsidier på rutetilbud i distriktene. 

Vurdering:

Denne endringa vil øke prisene på mat og persontransport. Samtidig vil det være ei forenkling som kan gi mindre rom for feil bruk av redusert moms og mindre byråkrati. Statens inntekter vil øke.

Økte matpriser har uheldige virkninger både i fordelingspolitikk og i forhold til grensehandel. Det er barnefamilier og store familier som bruker størst andel av pengene til mat, og det er blant de samme gruppene en finner størst andel fattige. Det er videre ønskelig å øke forbruket av frukt og grønt, og økte priser er ikke i tråd med det. Utvalgets ønsker og forslag om andre tiltak, virker spinkle og lite konkrete. Grensehandelen vil få en ny fordel om norske matvarer stiger i pris, og generelt er stor grensehandel uheldig for Norge. Norsk egen produksjon av matvarer vil få et mindre marked, og det er generelt grunnlag for å si at matvaresikkerheten synker.

Ut fra dette synes det som dagens system med differensierte satser for merverdiavgift fungerer og at en overgang til en sats vil ha flere ulemper enn fordeler. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 22.08.2019 07:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051