Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 21.02.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13.00 - 14:40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 17/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 18/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 19/18 Nye vedtekter, vertskommuneavtale og budsjett for SMISO 2018 utredning vedtak
PS 20/18 Foretaksnummer 916 067 984, Røstad Scene. Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 utredning vedtak
PS 21/18 Kostnader for re-etablering og moderniseringer ved Breidablikktunet utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Asbjørn Brustad  sp  vara ap/sp/krf  x Kai Lennert Johansen 
Ingen vara       - Ingrid Olga Hallan

 

 

Orienteringer:

 

Spørsmål fremmet i møtet:

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående planer for sommergågate i Levanger.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Asbjørn Brustad  (SP) stilte spørsmål angående dialog i forhold til fergesambandet og fergetider.

Ordføreren besvarte spørsmålet.
  Til toppen av siden

 

 

PS 17/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Ina Helen Kollerud Pedersen og Asbjørn Brustad 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Ina Helen Kollerud Pedersen og Asbjørn Brustad 
  Til toppen av siden

 

 

PS 18/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.
  Til toppen av siden

 

 

PS 19/18 Nye vedtekter, vertskommuneavtale og budsjett for SMISO 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018

Habilitet:

Astrid Juberg Vordal ba om vurdering av sin habilitet. Vordal fratrådte møtet under behandling av denne saken. Vordal ble erklært inhabil av et enstemmig formannskap.

Orientering i møte:

Orientering v/kommunalsjef helse Jon Ketil Vongraven:

SMISO NT har tidlig i 2017, startet prosessen med avklaring, knyttet til de endringer som fylkessammenslåingen pr 01.01.2018 ville gi, blant annet med navn, kommunesammenslåing, og hvilket antall kommuner som skulle tilhøre hvilket senter ihht dagens finansielle modell for drift, videre sammen med SMISO ST. SMISO NT inngikk derfor en samarbeidsavtale med SMSIO ST pr 17.06.2017, hvor vi avklarte følgende;

  1. Navnene på begge senter består, dette av både praktiske årsaker knyttet til både org,nummer, registrering i stiftelsestilsynet i Br.reg, gjeldende avtaler med vertskommune og eierkommuner og for å skille sentrene som før. På sikt var vi enige om at vi skulle se på evt tilpasninger.
  2. Kommunene som sokner til SMISO NT og ST fordeles økonomisk som tidligere, etter 01.01.2018, brukere kan oppsøke begge sentre, der hvor de selv finner dette enklest, bruker i sentrum.


Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Vertskommuneavtalen med nye vedtekter og budsjett for SMISO 2018 vedtas.
  Til toppen av siden

 

 

PS 20/18 Foretaksnummer 916 067 984, Røstad Scene. Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2

Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Foretaksnummer 916 067 984, Røstad Scene, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 relatert til lokaliteter tilhørende Nord Universitet sin campus på Røstad ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. F.nr. 25.02.94, Emilie Vassbotn Breivik, og f. nr. 14.06.92, Vidar Krossbakken Estensen, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.  
      Til toppen av siden

 

 

PS 21/18 Kostnader for re-etablering og moderniseringer ved Breidablikktunet

Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Revidert budsjett og låneopptak for re-etablering av Breidablikktunet vedtas med en ramme på 38,6 mill. Lånerammen økes fra 12 til 18 mill kr.
  Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 21.02.2018 15:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051