Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 18.09.19

Sted/tid: Møterom 1045 v/Glassgården, Levanger rådhus
13.00 - 13.20

Sakliste, rev. 16.09.19, som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 90/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 91/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 12.09.19 utredning vedtak
PS 92/19 Oversendelsesforslag - KOM-sak 43/19 Levanger brannstasjon - bygningsmessige tiltak utredning vedtak
PS 93/19 Sabrura Levanger AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 utredning vedtak
 PS 94/19 Høringssvar på endringer i naturmangfoldloven og rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst utredning vedtak
 PS 95/19 Aktivitetstilskudd - kriterier for restmidler 2019 utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 5 + 4 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - Forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp - Forfall 
Khalil Obeed ap vara  ap/sp/krf x Ingrid Olga Hallan
Bjørg Boneng   sp vara  ap/sp/krf  x Anita Ravlo Sand 
Geir Tore Persøy  frp  vara  v/frp   x Karl Meinert Buchholdt
Svein Erik Veie ap vara ap/sp/krf x Ina Helen Kollerud Pedersen


Børge Lund fremmet forespørsel angående status i arbeidet med avvikling av næringsselskap og oppstart av ny forening.

Ordføreren besvarte forespørselen.
        Til toppen av siden

 

PS 90/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 18.09.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Geir Tore Persøy og Bjørg Boneng 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Geir Tore Persøy og Bjørg Boneng 
        Til toppen av siden

 

 

PS 91/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 12.09.19

Saksprotokoll i Formannskap - 18.09.2019

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag:

Det leveres høringsforslag: til kommunal- og moderniseringsdepartementet om endring i ekomloven og ekomforskriften. Avgjøres av: Formannskapet

Avstemning:

Lunds forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det leveres høringsforslag: til kommunal- og moderniseringsdepartementet om endring i ekomloven og ekomforskriften. Avgjøres av: Formannskapet 
        Til toppen av siden

 

 

PS 92/19 Oversendelsesforslag - KOM-sak 43/19 Levanger brannstasjon - bygningsmessige tiltak

Saksprotokoll i Formannskap - 18.09.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP følgende forslag til vedtak:

Når saken om beslutning av investering av ny brannstasjon kommer til politisk behandling skal administrasjonen legge fram et kvalifisert anslag angående kostnadsdifferansen imellom et plussbygg kontra et konvensjonelt bygg både i bygge kostnader og framtidige driftskostnader.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Når saken om beslutning av investering av ny brannstasjon kommer til politisk behandling skal administrasjonen legge fram et kvalifisert anslag angående kostnadsdifferansen imellom et plussbygg kontra et konvensjonelt bygg både i bygge kostnader og framtidige driftskostnader.
        Til toppen av siden

 

 

PS 93/19 Sabrura Levanger AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2

Saksprotokoll i Formannskap - 18.09.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

  1. Foretaksnummer 822 568 572, Sabrura Levanger AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i lokaler med beliggenhet Moafjæra 14 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. F.nr. 20.04.89, John Philip Friberg, og f.nr. 16.03.89, Nadia Gajardo Westrum-Rein, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 
            Til toppen av siden

 

 

PS 94/19 Høringssvar på endringer i naturmangfoldloven og rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Saksprotokoll i Formannskap - 18.09.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune avgir uttalelse i tråd med saksframlegget.

        Til toppen av siden

 

 

PS 95/19 Aktivitetstilskudd - kriterier for restmidler 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 18.09.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. I saksbehandlingen av aktivitetstilskudd høst 2019 prioriteres:
  2. Maks tilskuddsbeløp settes til kr. 10 000.
  • Prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge, familier, og møter mellom ulike generasjoner
  • Prosjekter/tiltak med mål om fellesskap, sosial inkludering og aktivitet/innsats som er lavterskel og gratis for deltakere

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 18.09.2019 14:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051