Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 16.08.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Møterom 1008 (1. etg bak servicekontoret) Levanger rådhus
Møtetid: 14:00 - 14:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 71/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 72/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 73/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 09.08.17 utredning vedtak
PS 74/17 Søknad om fritak for eiendomsskatt for bygning med historisk verdi - Kirkegata 45 A - 1719/315/247 utredning vedtak
PS 75/17 Forslag om endring av vegnavn på Bruborg og søknad om oppsett av skilt/navn på sted utredning vedtak
PS 76/17 Budsjettjustering investeringsbudsjett 2017 - Levanger kommune utredning vedtak
FO 3/17 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Søksmål i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune tekst behandl. 

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Unni Storstad kommunalsjef  

 

Forespørsler:

Børge Lund (KRF) stilte spørsmål angående lokaler for Dagsverket.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående situasjonen for Ytterøyferja.

Ordførerens besvarte spørsmålet.

Anita Ravlo Sand (SP) stilte spørsmål angående situasjonen for Norske Skog og fabrikken på Skogn.

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

  

 

PS 71/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2017

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Ingrid Olga Hallan og Børge Lund

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Ingrid Olga Hallan og Børge Lund
        Til toppen av siden

 

 

PS 72/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 73/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 9.8.17

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2017

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Levanger kommune avgir uttalelse:
Høring - opphevelse av konsesjonsordningen for framvisning av film (kinokonsesjon) – behandles av formannskapet

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Buchholdts tilleggsforslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Levanger kommune avgir uttalelse på følgende høringer:

Høring om tidlig innsats i skolen. Frist 20.09.

Avgjøres av: Driftskomiteen

Høring Forslag til endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO): Frist 13.10.

Avgjøres av: Driftskomiteen

Høring - opphevelse av konsesjonsordningen for framvisning av film (kinokonsesjon) Frist 1.9.17

Avgjøres av: Formannskapet

         Til toppen av siden

 

 

PS 74/17 Søknad om fritak for eiendomsskatt for bygning med historisk verdi - Kirkegata 45 A - 1719/315/247

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Eiendomsskattenemndas vedtak om å avslå søknad fra Asbjørn D. K. Eklo om fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi når det gjelder eiendommen Kirkegata 45 A, gnr. 315, bnr. 247 stadfestes.
  2. Når endelig nasjonalt vedtak om fredning av bygningsmiljøet i Levanger sentrum er vedtatt vil det bli igangsatt et arbeid med justering av vedtektene for eiendomsskatt.
            Til toppen av siden

 

 

 

PS 75/17 Forslag om endring av vegnavn på Bruborg og søknad om oppsett av skilt/navn på sted

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Søknad fra Steinar Strømberg-Lorvik om at treskilt med betegnelsen «Egil Strømbergs Plass» kan settes opp ved branntomta til fhv. Strømberg båtbyggeri ved Byborgvegen avslås.
  2. Forslag fra Arne Wahlstrøm om endring av vegnavn på Bruborg fra «Olaf Eklos vei» til Alv Østerås vei» avslås. 
            Til toppen av siden

 

 

PS 76/17 Budsjettjustering investeringsbudsjett 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommunes investeringsbudsjett endres slik:

Prosjekt 660406 Ny veg Moan, rundkjøring, p-plass reduseres med kr. 3.000.000,-
Prosjekt 660423 Gang-/sykkelveg Moan styrkes med kr. 3.000.000,-
        Til toppen av siden

 

 

FO 3/17 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Dagsverket

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2017

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Tar ordføreren selvkritikk for måten kommunen har håndtert saken på?
  2. Hva er ordførerens videre strategi i saken?


Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 16.08.2017 14:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051