Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.06.18 - sak 61/18 - Ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune

Sølvi Melvold- klikk for personkort
Saksbehandler: Sølvi Melvold
Arkivref. 2018/7226
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 11.06.18 20/18
Formannskapet 13.06.18 61/18
Kommunestyret    

 

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling fra møte 11.6.18 ettersendes.


Rådmannens forslag til innstilling:

Ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune datert 03.06.18 vedtas og erstatter etiske retningslinjer, vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.08. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Viser til vedlagt mandat for utarbeidelse av nye etiske retningslinjer/etisk plattform 

Vedlegg:

  1. Mandat for utarbeidelse av nye etiske retningslinjer/etisk plattform PDF
     
  2. Etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune datert 03.06.18 PDF


Saksopplysninger:

  • Egen arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til ny etisk plattform, viser til vedlagt mandat for utarbeidelse av nye etiske retningslinjer/etisk plattform.
  • Etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune ble behandlet i forum for tillitsvalgte den 28.05.18, det er foretatt noen mindre endringer etter behandling i dette utvalget, endringene er godkjent av rådmannen og vil bli gjennomgått i AMU.
  • Etisk plattform datert 03.06.18 skal til endelig godkjenning i kommunestyret den 20.06.18


Vurdering:

Foreliggende forslag er en betydelig forenkling i forhold til tidligere etiske retningslinjer og rådmannen foreslår at ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune datert 03.06.18 godkjennes av arbeidsmiljøutvalget og går videre som innstilling til formannskap og kommunestyre. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 14.06.2018 12:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051