Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.06.18 - sak 59/18 - Økonomiplan 2019-2022

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2018/10020
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.06.18 59/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen tar med seg innspill fra formannskapets medlemmer i det videre arbeidet med økonomiplanen 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret skal etter planen behandle økonomiplan 2019-2022 i sitt møte 26. september. Rådmannen har lagt opp en tidsplan som muliggjør dette. Formannskapet er som kjent kommunens økonomiutvalg og bør oppdateres på status for arbeidet. Det er dessuten ønskelig at formannskapet også deltar i arbeidet. Det legges derfor opp til en arbeidsøkt med økonomiplanen som tema i møtet. 

Vurdering:

Rådmannen vurderer det som viktig at formannskapet har en aktiv rolle i arbeidet med økonomiplanen og vil notere seg de innspillene som kommer i en slik arbeidsøkt og ta med det videre i administrasjonens arbeid med økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 14.06.2018 12:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051