Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.01.16 - sak 8/16 - Revisjon av selskapsavtale Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2012016/107
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.01.16 8/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret i Levanger godkjenner forslag til revidert selskapsavtale av 20.11.2015 for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 

Vedlegg:

  1. Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidert utgave 20.11.2015 PDF (utlagt 12.01.16)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

På forberedende stiftelsesmøte 17.06.13, fattet kommunene i Nord-Trøndelag et prinsippvedtak om at ny selskapsform for nytt krisesenter i Nord-Trøndelag blir et interkommunalt selskap (IKS), jf lov av 29.01.1999 nr.06 om interkommunale selskap. Videre ble man i stiftelsesmøte 22.november 2013 enig om en selskapsavtale.

Denne selskapsavtalen er en avtale som alle kommunene må godkjenne og vedta, samt signere før oversending til Foretaksregisteret. Tidligere utsendte avtale har vist seg ikke å være godkjent, i hovedsak grunnet at tak for låneopptak ikke var presisert (se § 12). Det er for øvrig også lagt inn at Osen, Tydal og Selbu skal delta på eiersiden, og eierandelene er justert i forhold til dette og justerte innbyggertall pr 1.1.2015(§ 5), - noe som også blir ryddig når innskudd skal fordeles. Antall deltagere i representantskap er tatt med i § 7.

Det er utsendt forslag på revidert selskapsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS, se vedlegg.

Verdal kommune og Steinkjer kommune har utarbeidet et tilbud om å være vertskommune for lokalisering av det nye krisesenteret i Nord-Trøndelag. Lokalisasjon vil bli avklart primo 2016. 

Vurdering:

Interkommunalt selskap som selskapsform for det nye krisesenteret i Nord-Trøndelag ivaretar eierskap og organiseringen av det interkommunale samarbeidet på en god måte.

Forslag til vedlagte selskapsavtale vurderes som dekkende for de forpliktelser Levanger kommune påtar seg, som følge av dannelsen av Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.01.2016 12:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051