Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.01.16 - sak 3/16 - KS - Debatthefte 2016 - uttalelse fra Levanger kommune

Vidar Solheim - klikk for personkort
Saksbehandler: Vidar Solheim
Arkivref. 2015/7807 - /C83
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.01.16 3/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune har følgende svar på KS debatthefte 2016:

Spørsmål:

Forslag til svar fra Levanger kommune:

Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?

Mindre til lokal pott, mer til godtgjøring for særskilt arbeidstid – HTA §5(Tas sentralt).

Hvordan kan Hovedtariffavtalen(HTA) bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur?

HTA § 2.3 må brukes aktivt.
«Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året».

De ansatte må lyttes til.

Er det behov for endringer i Hovedtariffavtalen(HTA) sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere praktisering av regelverket?

Den er god nok.

Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær?
I så fall hvilke?

Ikke endring i HTA, men kanskje i folketrygdloven, her med tanke på aktiv sykemelding.

Er denne gjennomgangen av pensjon i samsvar med kommunenes/fylkeskommunens synspunkt?

Denne gjennomgangen er i tråd med kommunens synspunkt.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Utsendt Debatthefte fra KS 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I forbindelse med årets strategikonferanse ønsker KS signaler fra medlemmene om hvilke fokus KS bør ha når det gjelder arbeidsgiverpolitiske utfordringer i 2016. KS har i denne forbindelse sendt ut et debatthefte hvor det gis noe informasjon. I KS debatthefte 2016 ber KS om svar på følgende spørsmål:

  1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?
  2. Hvordan kan Hovedtariffavtalen(HTA) bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur?
  3. Er det behov for endringer i Hovedtariffavtalen(HTA) sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere praktisering av regelverket?
  4. Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær?
    I så fall hvilke?
  5. Er denne gjennomgangen av pensjon i samsvar med kommunenes/fylkeskommunens synspunkt?


I Nord-Trøndelag gjennomføres strategikonferansen 11. februar 2016. I forkant av denne vil en arbeidsgruppe komme med forslag til uttalelse basert på kommunenes innspill.

Frist for å gi svar til KS Nord-Trøndelag var satt til 19.01.2016.

Vurdering:

Rådmannen har bedt personal og -organisasjonsenheten i samkommunen komme med forslag til følgende besvarelse:

Spørsmål:

Forslag til svar fra Levanger kommune:

Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?

Mindre til lokal pott, mer til godtgjøring for særskilt arbeidstid – HTA §5(Tas sentralt).

Begrunnelse:
Stort bemanningsbehov innen helse og turnusarbeid. Ubekvem arbeidstid kan synes å ligge noe lavt i offentlig sektor.

Hvordan kan Hovedtariffavtalen(HTA) bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur?

HTA § 2.3 må brukes aktivt.
«Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året».

De ansatte må lyttes til.

Begrunnelse:
Kartlegging av ansattes behov for økt stilling.

Er det behov for endringer i Hovedtariffavtalen(HTA) sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere praktisering av regelverket?

Den er god nok.

Begrunnelse:
Ansatte får lønn for ett år med feriepenger fra arbeidsgiver.

Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær?
I så fall hvilke?

Ikke endring i HTA, men kanskje i folketrygdloven, her med tanke på aktiv sykemelding.

Begrunnelse:
Enklere å prøve ut ansatte innenfor andre områder.

Er denne gjennomgangen av pensjon i samsvar med kommunenes/fylkeskommunens synspunkt?

Denne gjennomgangen er i tråd med kommunens synspunkt.

Begrunnelse:
Viktig at den offentlige tjenestepensjon består.


Temaene og forslaget vil bli presentert i møtet som et grunnlag for drøfting i formannskapet. Dersom formannskapet har andre synspunkter enn de som er foreslått av rådmannen bakes disse inn i uttalelsen fra kommunen.

 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.01.2016 12:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051