Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.01.16 - sak 11/16 - Valg av 17.maikomiteer for 2016

Marit Hæreid Sandstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit Hæreid Sandstad
Arkivref. 2015/8431
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.01.16 11/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til 17.maikomiteens medlemmer vedtas.  Eventuelle søknader om fritak må skje skriftlig. Ved eventuelle fritak eller forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

17.maikomiteen for 2015 ble bedt om å fremme forslag til medlemmer for 2016.  Nedenfor følger liste over de som er foreslått.

Levanger/Frol og Nesset
Thomas Selseth           Jernbanegata 30 A                7600 Levanger
Erling Modell              Balders veg 6D                     7602 Levanger
Tore Svein Karlsen     Skånesvegen 80                    7609 Levanger
Lise Tuset Gustad       Vårtunvegen 14                    7607 Levanger
Anna Louise Moe        Balders veg 9                        7602 Levanger
Erik Winn                    Eidesli 3                                7607 Levanger
Brit Gorset                   Bambergvegen 8                   7603 Levanger
Asmund Saure Hagen  Sjøgata 6                               7600 Levanger   

Åsen
Tove Munkeby           Grennebakken 6                   7630 Åsen
Martin Kirknes            Tillerkamvegen 51               7630 Åsen
Kjell Håvard Ringen   Fossingtrøa 21                      7630 Åsen
Tove Bye Brænne       Husbygrenda 526                 7630 Åsen
Torbjørn Nyborg        Torhaugen 9                          7630 Åsen
Eva Skauge                  Langåsvegen 307                  7630 Åsen
Annar Slettvold          Frostavegen 2A                     7630 Åsen
Alf Magnar Reberg     Håmmårsvegen 93                7630 Åsen
Sigrid Aune                 Maurveglia 44                      7630 Åsen         
Hallvard Svendgård    Gamle E6 169                       7630 Åsen 

Markabygda
Solbjørg Eggen, leder Spellmannsvegen 20            7622 Markabygda
Torgeir Brustad           Bonsakbakken1                    7622 Markabygda
Heidi Troseth              Trosetvegen 111                   7622 Markabygda
Frode Knipenberg       Hallanvegen 43                    7622 Markabygda
Katrine Haugen           Sørgrenda 486                      7622 Markabygda
Leif Aasen Ree            Bumyrvegen 14                    7622 Markabygda
Ståle Svendgård          Markabygdsvegen 151         7622 Markabygda

Skogn
Per Olav Sørmo          Blilivegen 22               7620 Skogn
Marte Leinsvang         Nedre Alle 8                7620 Skogn
Sissel Dybdahl            Åsvegen 42                  7620 Skogn
Stig Hermo                  Byåsvegen 17              7620 Skogn
Einar Hallberget          Småland 12                 7620 Skogn
Terje Skei                    Lynumvegen 33          7620 Skogn
Grete Haugberg          
Ida Bøhn                      Skogvegen 6                7620 Skogn

Ekne
Bjørg Augdal, leder    Byavassvegen 260      7624 Ekne
Torje Heimdal             Falstadberget 19          7624 Ekne
Nils Vestrum               Gjevikvegen 161        7624 Ekne
Kirsten Marschäuser   Falstadberget 25          7624 Ekne
Thomas B.Kleven       Eknesvegen 387          7624 Ekne 

Ytterøy
Asbjørn Brustad          Norviklia 60                7629 Ytterøy
Ragna Forberg             Norviklia 32                7629 Ytterøy
Rune Skjørstad           Norviklia 32                 7629 Ytterøy
Trude Støre                 Nordvegen 500            7629 Ytterøy
Kjetil Jørstad               Nesset 241                   7629 Ytterøy
Anna-Liss Jørstad       Nesset 241                   7629 Ytterøy
Tor Ivar Barstad          Sørsia 619                   7629 Ytterøy
Marie Møen                 Øvresflata 78               7629 Ytterøy    
Lena Skjørstad            Flatan 40                      7629 Ytterøy
Jan Ove Norvik           Sørnesset 16                7629 Ytterøy
Laimis Cepulis            Sørsia 521                   7629 Ytterøy
Audinga Budiniene    Innbygda 195              7629 Ytterøy

Vurdering:

Rådmannen tilrår at forslagene fra fjorårets komiteer følges.  Komiteene for 2016 må fremme forslag på nye medlemmer til 17.maikomiteen for 2017.  Dette forslaget sammen med komiteens regnskap må sendes Levanger kommune snarest etter at arbeidet i komiteene er avsluttet, senest innen oktober 2016.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.01.2016 12:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051