Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 11.01.17 - sak 9/17 - Vatn Bistro v/ foretaksnummer 984 559 402, Inger Johanne Todal Morset. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen 
Arkivref. 2016/7475
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.01.17 9/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Vatn Bistro v/ foretaksnummer 984 559 402, Inger Johanne Todal Morset, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet med beliggenhet Åsen ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. F. nr. 03.01.74, Inger Johanne Todal Morset, og f.nr. 18.01.67, Vidar Dahl, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene v/ kemner ISK og politiet v/ regionlensmann. 

Saksopplysninger:

Vatn Bistro v/ foretaksnummer 984 559 402, Inger Johanne Todal Morset, har den 18.10.2016 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet knyttet opp mot de kulturaktiviteter som drives fra gården Vatn med beliggenhet Åsen. 

F.nr. 03.01.74, Inger Johanne Todal Morset, og f.nr. 18.01.67, Vidar Dahl, søkes godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet v/ regionlensmann og skattemyndighetene v/ kemner ISK til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.2001. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at Vatn Bistro, Åsen, v/ foretaksnummer 984 559 402, Inger Johanne Todal Morset, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.

F.nr. 03.01.74, Inger Johanne Todal Morset, og f.nr. 18.01.67, Vidar Dahl, tilrås godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 11.01.2017 17:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051