Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.11.17 - sak 105/17 - Foretaksnummer 918 753 087, Famille AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2017/7513 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 08.11.17 105/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 918 753 087, Famille AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Moafjæra 14 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. 
  2. F.nr. 27.12.77, Rune Elnan, og f.nr.10.11.87, Magnus Fossheim, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.  

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet. 

 
Saksopplysninger:

Foretaksnummer 918 753 087, Famille AS, har den 17.08.2017 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.

Virksomheten er relatert til Moafjæra 14 og denne kafe/spiserestaurant vil profilere seg som en familierestaurant med fokus på ærlig og god mat der også lokale råvarer skal benyttes.

F.nr. 27.12.77, Rune Elnan, og f.nr. 10.11.87, Magnus Fossheim, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og skattemyndighetene til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet. En gammel bekjent i bransjen står bak etableringen og jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 918 753 087, Famille AS, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.

F.nr. 27.12.77, Rune Elnan, og f.nr. 10.11.87, Magnus Fossheim, tilrås godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.11.2017 16:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051