Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.18 - sak 106/18 - Vann- og avløpsgebyr 2019

Geir Jostein Larsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Geir Jostein Larsen
Arkivref. 2018/12631
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.11.18 106/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2018-2023 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2019
     
  2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016-2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2019

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Gebyrgrunnlag vann 2019 PDF

2

Gebyrgrunnlag avløp 2019 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Vann og avløpsgebyr er i kommunen ved forskrift som er vedtatt av kommunestyret i medhold til Vass og avløsanleggslova § 3, og rammeforskriften etter lovens §2.  

Loven bestemmer at gebyret skal bestå av ett engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) og et årsgebyr. Gebyret fastsettes av kommunen.

Gebyret skal – helt eller delvis – dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av ledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver art. 

Etter forskriften skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både kapitalkostnader ved avskriving av varige anlegg og årlige driftsutgifter er tatt med.

For å utjevne svingninger i gebyr kan kommunen i enkelte år ha overskudd på regnskapet, ved at overskuddet avsettes til bundet driftsfond som brukes i år med underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i balanse.

Vurdering:

Det foreslås ingen endringer på fastbeløpet for vann og avløp.

Det foreslås ingen endring på tilkoblingsavgiften for vann og avløp.

Det foreslås en m3-pris for vann på Kr. 10,60,- og en m3-pris for avløp på kr. 18,40,-. Prisene er eks. mva. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2018 14:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051