Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.18 - FO 2/18 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - døgnplasser ved Staup helsehus

Det foregår for tiden en prosess med å redusere antallet døgnplasser i den nye institusjonen på Staup. Disse blir nå gjort om til dagplasser for personer som trenger avlastning og forebyggende tiltak.

Venstre har flere ganger fremmet evalueringsforslag om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat. Fra Venstres side mener vi fortsatt at en evaluering er behøvelig, ikke minst med bakgrunn i den nedbyggingen som nå skjer ved Staup helsehus.

Nedbyggingen innebærer store endringer i tjenestetilbudet, og ikke minst innebærer det en betydelig endring i antallet institusjonsplasser.


Spørsmål til ordføreren:

Er Levanger kommune i stand til å yte forsvarlig helsehjelp når antallet døgnplasser ved Staup helsehus reduseres?
 

Karl Meinert Buchholdt - klikk for personkort
Karl Meinert Buchholdt, V


behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2018 14:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051