Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 07.03.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Åsen barne- og ungdomsskole
Tid: 14.00 - 15.50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 22/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 23/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 27.2.18 utredning vedtak
PS 24/18 Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden - forslag til endring i postloven utredning vedtak
PS 25/18 Barne- og avlastningsbolig - Frol utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Asbjørn Brustad   sp vara  ap/sp/krf  Ingrid Olga Hallan  

 

Befaring 11-14:


Orienteringer:


Karl Meinert Buchholdt
(V) stilte spørsmål angående framdrift på tiltak i trafikksikkerhetsplan.

Rådmannen besvarte spørsmålet. Utfyllende svar vil bli gitt i formannskapets møte 18. april 2018.

        Til toppen av siden

 

 

PS 22/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 07.03.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Børge Lund og Astrid Juberg Vordal

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Børge Lund og Astrid Juberg Vordal
        Til toppen av siden

 

 

PS 23/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 27.2.18

Saksprotokoll i Formannskap - 07.03.2018

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende forslag til høringsuttalelse - Høring - endring av forskrift om hold av pelsdyr:

Nedleggelse av pelsdyrnæringen kan sette en bekymringsverdig presedens. En statlig nedleggelse av en hel distriktsnæring er i konflikt med et forutsigbart næringsliv, rekrutering og trygghet for innsats og investeringsvilje.

Norsk pelsdyrnæring setter dyrenes velferd først, den har høyere etiske standard enn de fleste andre land og er et forbilde for andre. Mattilsynet i Trøndelag påpeker at pelsdyrnæringen er den næringen som har flest uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest pålegg og svært få alvorlige. Ettersom forbudet mot pelsdyroppdrett ikke er et forbud mot import av pels, vil dette forslaget i realiteten bety et monopol for salg av pels i Norge, forbeholdt land med dårligere standard for dyrevelferd.

En nedleggelse av denne næringen vil ramme mange enkeltmennesker og familier i hele distrikts-Norge. Pelsdyrnæringen er en viktig næring, og tilleggsnæring, på flere steder som har vanskeligere forutsetninger for ordinært jordbruk. Vi frykter derfor at mange vil finne det vanskelig å finne nye jobber eller nytt livsgrunnlag hvis næringen blir borte.
        Til toppen av siden

 

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag til høringsuttalelse - Høring - forslag om endringer i rettsgebyrloven - innføring av nytt gebyr for skifteattest, uskifteattest og fullmakt:

Levanger kommune går imot forslaget om endringer i rettsgebyrloven - innføring av nytt gebyr for skifteattest, uskifteattest og fullmakt.

Avstemning:

Rebergs forslag til høringsuttalelse vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Vordals forslag til høringsuttalelse enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Høring - endring av forskrift om hold av pelsdyr – uttalelse:

Nedleggelse av pelsdyrnæringen kan sette en bekymringsverdig presedens. En statlig nedleggelse av en hel distriktsnæring er i konflikt med et forutsigbart næringsliv, rekrutering og trygghet for innsats og investeringsvilje.

Norsk pelsdyrnæring setter dyrenes velferd først, den har høyere etiske standard enn de fleste andre land og er et forbilde for andre. Mattilsynet i Trøndelag påpeker at pelsdyrnæringen er den næringen som har flest uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest pålegg og svært få alvorlige. Ettersom forbudet mot pelsdyroppdrett ikke er et forbud mot import av pels, vil dette forslaget i realiteten bety et monopol for salg av pels i Norge, forbeholdt land med dårligere standard for dyrevelferd.

En nedleggelse av denne næringen vil ramme mange enkeltmennesker og familier i hele distrikts-Norge. Pelsdyrnæringen er en viktig næring, og tilleggsnæring, på flere steder som har vanskeligere forutsetninger for ordinært jordbruk. Vi frykter derfor at mange vil finne det vanskelig å finne nye jobber eller nytt livsgrunnlag hvis næringen blir borte.

Høring - forslag om endringer i rettsgebyrloven - innføring av nytt gebyr for skifteattest, uskifteattest og fullmakt – uttalelse:

Levanger kommune går imot forslaget om endringer i rettsgebyrloven - innføring av nytt gebyr for skifteattest, uskifteattest og fullmakt.
        Til toppen av siden

 

 

PS 24/18 Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden - forslag til endring i postloven.

Saksprotokoll i Formannskap - 07.03.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune støtter ikke til Samferdselsdepartementets utkast til endringer i postloven, jfr. høringsbrev nr. 17/2054, og ønsker at det fortsatt skal være daglig leveringsplikt av post. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 25/18 Barne- og avlastningsbolig - Frol

Saksprotokoll i Formannskap - 07.03.2018

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Bygging av ny Barne- og avlastningsbolig gjennomføres innenfor en ramme på 50 mill.

Investeringen finansieres med statlige tilskudd, mva-refusjon og 20 mill lånemidler.
        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 08.03.2018 13:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051