Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 06.04.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13:00 - 14:25

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 32/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 33/16 AS Vinmonopolet - søknad om godkjenning av beliggenheten for butikk i Levanger - flytting av butikk utredning vedtak
PS 34/16 Lokale retningslinjer for likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd 2016 utredning vedtak
PS 35/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.03.16 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf - Meldt forfall 31.03.16 
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Boneng  sp  vara  ap/sp/krf  Møter for: Alf Magnar Reberg 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Unni Storstad kommunalsjef  


Orienteringer:

 

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet forespørsel i møtet – Gågate i Levanger sentrum:

Begrunnelse:
Ber herved om en statusoppdatering for arbeidet med gågate i Levanger sentrum. Formannskapet fattet i sak 50/14 et vedtak i to punkter. For det første skulle gågata (i Håkon den godes gate) gjøres permanent i perioden 1. juni til 31. august. For det andre skulle ytterligere forlengelse av gågate fra Torvet til Stadionparken, vurderes når Stadionparken var ferdig.  

For å klare å lykkes med et tiltak som gågate er det viktig at planlegging og infrastruktur for dette blir tilrettelagt i god tid, ikke minst sett opp mot et ønske om å legge til rette for at ulike aktører som næringsliv, frivillige organisasjoner og kulturliv kan fylle gågata med arrangementer som kan gi en positiv omdømmebygging for Levanger. Videre var Stadionparken ferdigstilt høsten 2015.

Dette stiller igjen krav til kommunen både som reguleringsmyndighet og tilrettelegger. I det store og hele har selve gågata vært et positivt tiltak for kommunen, men det er også mulig å gjøre mere ut av dette tiltaket, ikke minst i forhold til tilrettelegging og de arrangementsmessige sidene av selve tiltaket.

På denne bakgrunn retter jeg følgende forespørsel til ordføreren:

Hva er status for arbeidet med gågate i Levanger sentrum for sommeren 2016, og hva er status i arbeidet med en ytterligere forlengelse av gågata?

Ordfører og rådmann besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 32/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.04.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 2. mars 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 2. mars 2016 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 33/16 AS Vinmonopolet - søknad om godkjenning av beliggenheten for butikk i Levanger - flytting av butikk

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.04.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune godkjenner ikke at AS Vinmonopolets butikk flyttes fra Jernbanegata 4 – 10 til lokaler ved Magneten Kjøpesenter på Moan. Dette ut i fra alkoholpolitiske hensyn, næringspolitiske hensyn og hensynet til utviklingen av bysentrumet som handelsområde.
        Til toppen av siden

 

 

PS 34/16 Lokale retningslinjer for likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd 2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.04.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Lokale retningslinjer for likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd, 2016 vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 35/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.03.16

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.04.2016

Forslag i møte:

Det avgis høringsuttalelse:

Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029

Formannskapet (forenklet høring)

Frist: 01.07.16


Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det avgis høringsuttalelse:

Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029

Formannskapet (forenklet høring)

Frist: 01.07.16

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 06.04.2016 15:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051