Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 05.10.16 - sak 92/16 - COOP - Søknad om virksomhetsoverdragelse for butikker med bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen 
Arkivref. 2016/6520 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.10.16 92/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 overføres fra foretaksnummer 938 548 005, Coop Inn-Trøndelag, til foretaksnummer 938 786 054 Coop Midt-Norge SA, ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene v/ kemner ISK og politiet v/ regionlensmann. 

Saksopplysninger:

Foretaksnummer 938 548 005, Coop Inn-Trøndelag, er fram til den 31.12.2019 innehaver av salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 for følgende butikker i Levanger, jfr. F-sak nr. 114/2015, behandlet den 02.12.2015 :

  • Coop Extra Levanger
  • Coop Extra Skogn
  • Coop Mega Levanger
  • Coop Prix Levangernesset
  • Coop Marked Ytterøy


Den forannevnte virksomhet er fra og med i år fusjonert inn i foretaksnummer 938 786 054, Coop Midt - Norge SA. Det er ingen endringer på styrer – og stedfortreder funksjonen for de respektive butikkers vedkommende. 

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/ regionlensmann og skattemyndighetene v/ kemner ISK til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.2001.

Rådmannen vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at søknaden innvilges slik at salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, gjeldende til den 31.12.2019, overføres fra foretaksnummer 938 548 005 Coop Inn – Trøndelag og til foretaksnummer 938 786 054, Coop Midt – Norge SA.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 05.10.2016 19:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051