Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Formannskapet 05.09.18

Meninger:

04.09.18 - PS 82/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

Saksprotokoll i Levanger Seniorråd - 05.09.2018

Forslag i møte:

Repr. Solem fremmet følgende forslag:

Aktiviteten «Aldersvennlig by» innarbeides i samfunnsmål

Det iverksettes en gjennomgang av administrasjonen i kommunen med sikte på en mere konstadseffektiv organisasjon og arbeidsdeling.

Kommunens lån reduseres.

Med bakgrunn i det store antall innbyggere som venter på institusjonsplass, store utgifter til utskrivningsklare pasienter i sykehuset, gjenåpnes Skogn helsetun snarest.

Av hensyn til elvenes svømmeopplæring ved Skogn barne- og ungdomsskole, samt den generelle folkehelsen, stenges ikke svømmehallen ved skolen.

Avstemning:

Enstemmig

Vedtak:

Levanger seniorråds høringssuttalelse:

Aktiviteten «Aldersvennlig by» innarbeides i sammfunnsmål

Det iverksettes en gjennomgang av administrasjonen i kommunen med sikte på en mere konstadseffektiv organisasjon og arbeidsdeling.

Kommunens lån reduseres.

Med bakgrunn i det store antall innbyggere som venter på institusjonsplass, store utgifter til utskrivningsklare pasienter i sykehuset, gjenåpnes Skogn helsetun snarest.

Av hensyn til elvenes svømmeopplæring ved Skogn barne- og ungdomsskole, samt den generelle folkehelsen, stenges ikke svømmehallen ved skolen.
Til toppen av siden 


04.09.18 - PS 82/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

Forslag om nedleggelse av bassenget ved Skogn barne- og ungdomsskole.

Ansatte ved skolen hadde i dag et personalmøte angående en eventuell stenging av bassenget vårt til jul. Dette for at kommunen skal spare penger. Konklusjonen er helt klar – vi er sterkt mot en nedleggelse!

Argumentene som kom fram, er listet opp under:

 • Å legge ned svømmehallen er et LANGT steg tilbake i forhold til alt fokus på det høye antall drukninger i sommer. Vi må sikre oss at kommunen ruster opp svømmeundervisninga si, -ikke legger den ned!
 • Bassenget på Skogn er ifølge svømmeinstruktører/gymlærere i dag det beste opplæringsbassenget vi har i Levanger. Det er mye mer egnet til opplæringsbasseng enn Trønderhallen som også brukes av andre personer enn elever i skoletida. Det er derfor ofte svært liten plass for elevene og de mister lettere konsentrasjonen. Dårligere svømmeopplæring.
 • Kapasitetsproblemer i Trønderhallen, det vil bli mye mindre svømming på elevene enn de har i dag.
 • Svømmehallen er oversiktlig og legger til rette for hensiktsmessig undervisning opp mot alle aldersgrupper i grunnskolen. Elevene får trygg undervisning i gode omgivelser med voksne som har god oversikt over alle sine elever.
 • Med bassenget tilgjengelig gir vi elever som har vansker med å nå UDIR’s kompetansemål i kroppsøving/svømming muligheten til flere undervisningstimer i svømming, noe som hjelper dem til å bli svømmedyktige/nå disse målene.
 • TIDEN som elevene bruker til buss-kjøring, hva skal den tas fra? Hvilke fag skal dette gå på bekostning av?  Gjelder ikke bare elever på Skogn, men alle elever som i dag bruker Skogn-bassenget.
 • Å bruke lærerressurs til frakt til og fra bassenget på Levanger er feil bruk av ressurser.
 • Tilbud om babysvømming på Skogn
 • Tilbud om pensjonistsvømming på Skogn
 • Kulturtilbud for befolkningen, i alle aldre, på Skogn
 • Viktig for Skogn-bygda, i ei tid der alt på Skogn bygges «ned». Sentraliserings-politikk som går hardest ut over elevene utenfor sentrum, igjen. Et stort tap for Skogn-bygda.
 • Budsjett; blir ikke billigere med buss og nedlegging men annet budsjett.
 • Hva vil politikerne i Levanger? Er de opptatt av at ungene i HELE kommunen skal lære seg å være trygg i vannet? Det er vel faktisk HELT NØDVENDIG i 2018.
 • Rett til svømmeundervisning på skolen: http://barneombudet.no/dine-rettigheter/pa-skolen/rett-til-god-undervisning-og-vurdering/rett-til-svommeundervisning/
 • Økning i antall drukningsulykker: https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/kning-i-antall-drukningsulykker-i-sommer---juli-kommer-til-a-bli-en-sjokkmaned/3423515535.html
 • Det er i dag nær kontakt med bademester ift. opplæring. Bademester kjenner elever – er med på å gi et veldig godt opplæringstilbud.
 • Bassenget på Skogn er det eneste skolebassenget i kommunen, kan ikke nedlegges
 • Svømmehallen burde blitt tatt i bruk av flere skoler i nærområdet. (bl.a. Åsen)

 
Skogn barne- og ungdomsskole 4. september 2018.

Med hilsen tillitsvalgte

Håvard Lundsvoll   Bodil B. Rønning       Rune W. Skei

Fellesforbundet    Utdanningsforbundet   Utdanningsforbundet
                                     b-trinn                                 u-trinn

Til toppen av siden 

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 05.09.2018 13:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051