Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 05.09.18

Sted: Formannskapssalen, 3. etg., Levanger rådhus
Tid: 13.05-13.30 (Etter generalforsamling i Høgberget barnehage AS)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 79/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 80/18 IL Sverre søker om lån til rehabilitering av Elberg kunstgressbane utredning vedtak
PS 81/18 Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Levanger kommune utredning vedtak
PS 82/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf -  Forfall 
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed  ap varamedlem  ap/sp/krf  x Kai Lennert Johansen 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Unni Storstad kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Rigmor Strand Bakkan økonomikonsulent  
Marit Berg Ness økonomikonsulent  

 

Merknader 

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående vedlikehold av gammel E6-trace i Åsen.

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Khalil Obeed (AP) fremmet spørsmål angående investeringer i økonomiplan – egen oversikt over kostnader investeringsprosjekt.

Ordføreren besvarte spørsmålet. Oversikt vil bli lagt fram i neste formannskapsmøte.


 

PS 79/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 05.09.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Ina Helen Kollerud Pedersen og Karl Meinert Buchholdt

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Ina Helen Kollerud Pedersen og Karl Meinert Buchholdt
        Til toppen av siden


 

PS 80/18 IL Sverre søker om lån til rehabilitering av Elberg kunstgressbane

Saksprotokoll i Formannskap - 05.09.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. IL Sverre innvilges et lån som forskudd på spillemidler i tråd med vedtatte retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger.  
  2. Beløpet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 
  3. Lånet utbetales ikke før valg av ny oppbygning av bane er tilstrekkelig dokumentert.
            Til toppen av siden


 

PS 81/18 Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 05.09.2018

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:

Satsene legges hvert år inn i budsjettet slik at satsene justeres i henhold til nasjonale satser

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Lund sitt tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp vedtas og gjennomføres fra 1.10.2018.

Satsene legges hvert år inn i budsjettet slik at satsene justeres i henhold til nasjonale satser

        Til toppen av siden

 

 

PS 82/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 05.09.2018

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Foreløpig forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 legges ut til foreløpig høring med frist til 22.09.18 og behandles av formannskapet 03.10.18. Deretter legges saken ut til offentlig høring fram mot kommunestyrets behandling 17.10.18

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 legges ut til foreløpig høring med frist til 22.09.18 og behandles av formannskapet 03.10.18. Deretter legges saken ut til offentlig høring fram mot kommunestyrets behandling 17.10.18

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 05.09.2018 14:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051