Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 05.04.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetid: 13:00 - 14:20 oppmøte

Sakliste som PDF   Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 35/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 36/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 37/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.03.17 utredning vedtak
PS 38/17 Tildeling av aktivitetstilskudd vår 2017 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6+2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf - Meldt forfall 29.03.17 
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - Meldt forfall 03.02.17 
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp - Meldt forfall 31.03.17 
Khalil Obeed ap vara  ap/sp/krf  x Ina Helen Kollerud Pedersen
Asbjørn Brustad  sp  vara  ap/sp/krf  Ingrid Olga Hallan 
           

Fra administrasjonen møtte

Ola Stene, rådmann 
Rita-Mari Keiserås, formannskapssekretær
Arnstein Kjeldsen, enhetsleder enhet økonomi 
Guri Sivertsen, enhetsleder kultur
Rigmor Strand Bakkan, enhet økonomi
Berit Hakkebo, utviklingsstab ISK
Anne Grete Wold, utviklingsstab ISK

Orienteringer/tema:

 • Status oppgradering av fotballstadion på Moan v/prosjektleder Jonas Høglund
 • Dialogseminaret - oppsummering og veien videre - økonomiplan 2018 – 2021
 • Tanker og planer for framtidig regionalt samarbeid v/ordføreren og rådmannen

 
Kai Lennert Johansen (AP) fremmet spørsmål angående organisering av kulturskolen. Ordføreren besvarte spørsmålet. 

 

PS 35/17 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.04.2017

Forslag i møte:
Valg til godkjenning av protokoll: Astrid Juberg Vordal og Alf Magnar Reberg

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Valg til godkjenning av protokoll: Astrid Juberg Vordal og Alf Magnar Reberg
 
 
 

PS 36/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.04.2017

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
 
 
 

PS 37/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.03.17

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.04.2017

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelser.
 

 

PS 38/17 Tildeling av aktivitetstilskudd vår 2017


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.04.2017

Forslag i møte:
Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

 • Nossum Travpark innvilges et tilskudd på kr 10 000 for å forberede sambruk av ny ponnistall med fuglekikking
 • Norske Skog innvilges et tilskudd på kr 3000 for forberedning av VM i yrkesfag
 • Skogn Museumslag innvilges et tilskudd på kr 5000 til gjennomføring av Alstadhaugseminaret 2017

 
Børge Lund (KRF) fremmet følgende endringsforslag – følgende punkt strykes:
Levanger ungdomsskole Klasseutveksling Italia 35 000

Avstemning:
Lunds endringsforslag vedtatt med 7 mot 1 stemme.
Svarvas tilleggsforslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Svarvas tilleggsforslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.
Svarvas tilleggsforslag, pkt. 3, enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak, med endringer/tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5000:

 • Sluttspillalliansen (Skogn, Frol, LHK), Regionalt sluttspill J16 og G16, 10 000,- kr
   
 • Tour de Tomtvatnet, Fredagstour, lavterskel for ungdom, 30 000,- kr.
   
 • Scenelus, «We will rock you», 20 000,- kr.
   
 • Levanger sokn (Lev. kulturkirke), Konsert: Messias av Händel. Profesjonelle og amatører, 15 000,- kr.
   
 • Markabygda teaterlag, Revy: Alt for Markabygda, 10 000,- kr.
   
 • Levanger svømme- og livredningskulubb, Årsklassemesterskap 2017, 15 000,- kr
   
 • N-T turistforening, Barnas turlag, lavterskel tilbud,  10 000,- kr
   
 • Kari Palarihuset, Sangstund på tvers av generasjoner, 10 000,- kr.
   
 • Roknesvollen 4H seter, Nye lavvoer og kanoer, 20 000,- kr.
   
 • Markabygda ungdomsklubb, Diverse utstyr for aktiviteter, 7 000,- kr.
   
 • Vocaelis, Gratis sang- og musikkleir, 20 000,- kr.
   
 • Nessegutten FFU, Aktiviteter 2017, 15 000,- kr.
   
 • Levanger idrettsråd, 10 på topp i Levanger, 20 000,- kr.
   
 • Levanger sjakklubb, Kvalifiseringskamper, reise, 7 000,- kr.
   
 • IL Sverre, Sykkel NM 2017, 10 000,- kr.
   
 • N-T Turistforening, Opptur (turtiltak for ungdom), 10 000,- kr.
   
 • N-T bedriftsidrettskrets, Kanonballserie, dommerkostnader, 9 100,- kr.
   
 • Bymuseet i Levanger, Forestillingen «Rotterdam», 25 000,- kr.
   
 • Ekne småbåtforening, Barnas lyskveld og Sjørockfestivalen, 25 000,- kr.
   
 • Levanger ungdomshus og LUF, Rusfritt arr 1. mai, 40 000,- kr
   
 • TMM, Nilam og banden, 35 000,- kr.
    
 • St. Olavsloppet, Gjennomføre løp 2017, 10 000,- kr.
   
 • Nossum Travpark, Forberede sambruk av ny ponnistall med fuglekikking, 10 000,- kr.
   
 • Norske Skog, Forberedning av VM i yrkesfag, 3 000,- kr.
   
 • Skogn Museumslag, Gjennomføring av Alstadhaugseminaret 2017, 5 000,- kr.
   
 • Total sum 391 100,- kr.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 04.06.2018 10:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051