Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 04.11.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 - 16:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 99/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 100/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.10.15 utredning vedtak
PS 101/15 Høring - forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene utredning vedtak
PS 102/15 Formannskapets valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg – oppnevning av valgnemnd utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Reidun Johansen konsulent  
Øystein Lunnan kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  


Orienteringer:


Merknad til innkallingen:

Det bes om at det i innkallingen oppgis et tidsestimat, dersom det skal være orienteringer som tar tid.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 99/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra møte 28.10.15 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra møte 28.10.15 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 100/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.10.15

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
        Til toppen av siden

 

 

PS 101/15 Høring - forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2015

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand, SP, fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:
Levanger kommune oppfatter Politidirektoratet dithen at det legges vekt på en desentralisert struktur av politiet. Levanger kommunes prinsipielle synspunkt – ut fra distriktspolitiske hensyn/tap av statlige arbeidsplasser, men også på grunn av direktoratets eget utgangspunkt om desentralisering – er at administrasjonssenteret i et nytt felles politidistrikt bør ligge i Nord-Trøndelag.
Det legges til grunn at Trondheim på grunn av sin størrelse vil kreve en betydelig andel av ressursene i det felles politidistriktet. En plassering av operasjonssentral og administrasjonssenter/ledelse utenfor Trondheim vil i større grad vise realiteten av at strukturendringen i politiet betegnes som en «nærpolitireform» og legitimerer at den nye politimesteren skal fremstå som politimester for hele Trøndelag.
Kommunen vil uttrykke bekymring dersom brann- og redningsvesenets nød meldesentraler og evt. helsetjenestens AMK-sentraler flyttes fra distriktene for å samlokaliseres politiets operasjonssentral.

Anita Ravlo Sand, SP, fremmet følgende forslag til tillegg pkt. 2:
Under enhver omstendighet forutsetter Levanger kommune at det blir en omfattende desentralisert struktur både av de funksjonelle og de geografiske driftsenhetene, som for eksempel fellesfunksjoner, fagmiljøer og lensmannskontorer.

Avstemning:

Ved alternativ avstemming mellom innstillingens pkt. 1 og repr. Sands alternativt forslag til pkt. 1 foreslått i møte, ble Sands forslag til nytt pkt. 1 fremmet i møte, vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Innstillingens pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Sands tilleggsforslag fremmet i møte – enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune oppfatter Politidirektoratet dithen at det legges vekt på en desentralisert struktur av politiet. Levanger kommunes prinsipielle synspunkt – ut fra distriktspolitiske hensyn/tap av statlige arbeidsplasser, men også på grunn av direktoratets eget utgangspunkt om desentralisering – er at administrasjonssenteret i et nytt felles politidistrikt bør ligge i Nord-Trøndelag.
  Det legges til grunn at Trondheim på grunn av sin størrelse vil kreve en betydelig andel av ressursene i det felles politidistriktet. En plassering av operasjonssentral og administrasjonssenter/ledelse utenfor Trondheim vil i større grad vise realiteten av at strukturendringen i politiet betegnes som en «nærpolitireform» og legitimerer at den nye politimesteren skal fremstå som politimester for hele Trøndelag.
  Kommunen vil uttrykke bekymring dersom brann- og redningsvesenets nød meldesentraler og evt. helsetjenestens AMK-sentraler flyttes fra distriktene for å samlokaliseres politiets operasjonssentral.
   
 2. Det forutsettes at prosesser vedr. fremtidig organisering av tjenestestrukturen i politiet og eventuell sammenslåing av lensmannskontorer, kjøres i nært samarbeidmed kommunesektoren.
  Under enhver omstendighet forutsetter Levanger kommune at det blir en omfattende desentralisert struktur både av de funksjonelle og de geografiske driftsenhetene, som for eksempel fellesfunksjoner, fagmiljøer og lensmannskontorer.
          Til toppen av siden

 

 

PS 102/15 Formannskapets valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg – oppnevning av valgnemnd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2015

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt, V, fremmet følgende forslag:
Karl Meinert Buchholdt

Ina Helen Kollerud Pedersen, AP, fremmet følgende forslag:
Robert Svarva
Anita Ravlo Sand

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra formannskapet, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i formannskapet.

Følgende representanter velges til valgnemnd:

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 19.11.2015 08:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051