Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.10.17 - sak 89/17 - Møteplan 2018 - Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2017/6666
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.10.17 89/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Møteplan for 2018 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Møteplan 2018 - Levanger kommune PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Forslag til møteplan for 2018 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.  

Vurdering:

Det er i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende år. 

Det foreslås at det i mars holdes et 2-dagers dialogseminar i forbindelse med et kommunestyremøte.

Det legges opp til at kommunestyremøtet i september settes av til kun å behandle budsjett og økonomiplan.

Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter eller at møter kan bli avlyst.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 04.10.2017 14:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051