Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 03.04.19

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13.35 - 14.30

Sakliste (rev. 03.04.19) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 32/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 33/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.03.19 utredning vedtak
PS 34/19 Tildeling aktivitetstilskudd 2019 utredning vedtak
PS 35/19 Trøndelag fylkeskommune. Høring delstrategier innen samferdsel utredning vedtak
PS 36/19 Høringsuttalelse strategiplan Trondheim havn utredning vedtak
PS 37/19 Ny felles innkjøpspolitikk for deltakerkommunene i Innherred innkjøp utredning vedtak
PS 38/19 Salg av kommunale bygg og eiendommer utredning vedtak
PS 39/19 Omlegging veg og inngjerding av uteområdet ved Staup barnehage utredning vedtak
PS 40/19 Kommunal overtakelse av privat barnehage utredning vedtak
PS 41/19 Reform av trafikant- og kjøretøyområdet i Statens vegvesen – høringsuttalelse – utlagt 03.04.19 utredning vedtak
FO 4/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Rekruttering av kompetanse i pleie- og omsorgssektoren tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - Forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - Forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng  sp  varamedlem ap/sp/krf Møter for: Ingrid Olga Hallan 
Khalil Obeed ap  varamedlem  ap/sp/krf   x Møter for: Anita Ravlo Sand

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Trude Nøst kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Reidun Johansen rådgiver  
Håkon Okkenhaug næringssjef  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  
Kari Olafsen Aunet enhetsleder barnehage  

    

Karl Meinert Buchholdt, V hadde følgende forespørsler:

 1. Kommunedelplan for Levanger sentrum: Hva er besluttet om når sluttbehandling av planen skal igangsettes?
 2. Utfasing av oljefyrer. Alle oljefyrer skal fases ut innen 2020. Medfører det riktighet at samfunnshus kan få dispensasjon for utfasing frem til 2025?
 3. Oppfølging Stokkbakken – Status


Khalil Obeed, AP hadde følgende forespørsler:

Elevbedrifter eksisterer dette i Levanger?

Levanger ungdomshus – er behovet dekt, bemanning, åpningstid?

Kai Lennert Johansen, AP hadde følgende forespørsel:

Gjelden til Levanger kommune er betydelig – renten er nå hevet, hvordan vurderer kommunen denne renteendringen?

Ordføreren, rådmann og kommunalsjef besvarte forespørslene.

        Til toppen av siden

 

 

PS 32/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Bjørg Annie Pedersen Boneng og Khalil Obeed

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Bjørg Annie Pedersen Boneng og Khalil Obeed
Til toppen av siden


 

PS 33/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.03.19

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.  
Til toppen av siden


 

PS 34/19 Tildeling aktivitetstilskudd 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ordfører Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Stiftelsen Levanger Arboret innvilges kr 30 000 for flytting og nyplanting i Arboretet.

Beløpet belastes gjenstående ramme for aktivitetstilbud.

Begrunnelse: Levanger Arboret er et område som benyttes mye av folk i alle aldre og blant annet mange barnehagebarn. Den planlagte flyttingen vil gjøre området enda bedre tilrettelagt med benker samt at det vil gi en utvidelse av den dyrka marka som er i området fra før.

Avstemning:

Svarvas tilleggsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunal bevertning under Nordisk Musikkfestival i juni dekkes med inntil kr. 120 000 av Formannskapets midler.
 2. Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5000:

Søker

Aktivitet

Foreslått tilskudd

Skogn forum, ungdomsavdeling

Rockeverksted

 kr           20 000,00

Innherred rolle- og miniatyrspillforening

Rolle-/brettspill til utlån til medlemmer

 kr           10 000,00

Bedriftsidrettslagene i Levanger

Sykle til jobben-aksjonen

 kr           42 000,00

Tour de Tomtvatnet

Fredagstour for ungdommer

 kr           30 000,00

RS Ung Levanger

Utstyr til sommerskole

 kr           15 000,00

Mental helse Levanger

Aktiviteter for medlemmer

 kr           10 000,00

Breidablikk Grendehus

Åpen gymsal

 kr           12 500,00

Levanger spellmannslag

Workshop under Marsimartnan

 kr             8 000,00

Frol idrettslag

Skiløyper ved Frol barneskole

 kr           10 000,00

Nessegutten

Tilrettelagt fotball

 kr           15 000,00

IL Sverre

Norgescup i landeveissykkel

 kr           10 000,00

Levanger idrettsråd

10-på-topp

 kr           30 000,00

Ekne idrettslag

Klopping sti inn til Sønningen

 kr           15 000,00

Levanger Nye teater

Rapunzel

 kr           40 000,00

Nordtun grendehus

Aktivitetskalender gjennom året

 kr           10 000,00

Okkenhaug musikkorps

Vømmølfårspell

 kr             7 500,00

Åsen samfunnshus

Dansetrening

 kr           25 000,00

Stiftelsen Falstadsenteret

Kulturmøter 2019 - fortellinger om flukt

 kr           40 000,00

Skogn Mannskor

Forestilling "Bedre og bedre dag for dag" mm.

 kr           10 000,00

IL Sverre turn

Barnekretsturnstevne

 kr           20 000,00

O-klubben Skøynar

Tilrettelagt turorientering

 kr           10 000,00

Frol IL

Leik og MorO (orientering for b&u)

 kr             8 000,00

Frol Symfoniorkester

Hilderøya (Konsert)

 kr           25 000,00

Norsk Forbund for utviklingshemmede

Julebord

 kr           10 000,00

Ytterøy Bygdetun

Opera i Bjørvika

 kr           10 000,00

Hilmarfestivalen

Konsertserie jazz og folk

 kr             6 000,00

LUF (Ungdomsforum)

The Happening

 kr           25 000,00

Ytterøy bygdetun

Kulturformidlingsvirksomhet

 kr           10 000,00

Ekne småbåtforening

Sjørockfestivalen

 kr           15 000,00

Trøndelag hesteforening

Hest i trafikken

 kr           10 000,00

Roknesvollen 4H-seter

Tradisjonsdag på vollen

 kr           10 000,00

SUM

 

 kr         519 000,00

 
Stiftelsen Levanger Arboret innvilges kr 30 000 for flytting og nyplanting i Arboretet.

Beløpet belastes gjenstående ramme for aktivitetstilbud.

Begrunnelse: Levanger Arboret er et område som benyttes mye av folk i alle aldre og blant annet mange barnehagebarn. Den planlagte flyttingen vil gjøre området enda bedre tilrettelagt med benker samt at det vil gi en utvidelse av den dyrka marka som er i området fra før.
Til toppen av siden

 

PS 35/19 Trøndelag fylkeskommune. Høring delstrategier innen samferdsel

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ordfører Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Levanger kommune mener ressursene som er avsatt til trafikksikkerhetsarbeid er for liten og foreslår derfor at denne dobles fra 1,4 millioner kroner til 2,8 millioner kroner. Selv med en dobling vil ikke dette utgjøre mer enn i overkant av 60 000 kroner pr. kommune. 

Avstemning:

Svarvas tilleggsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune gir uttalelse til Trøndelag fylkeskommune sine delstrategier for veg, trafikksikkerhet, gods, mobilitet og sjø i tråd med saksframlegget.

Levanger kommune mener ressursene som er avsatt til trafikksikkerhetsarbeid er for liten og foreslår derfor at denne dobles fra 1,4 millioner kroner til 2,8 millioner kroner. Selv med en dobling vil ikke dette utgjøre mer enn i overkant av 60 000 kroner pr. kommune.
Til toppen av siden

  

PS 36/19 Høringsuttalelse strategiplan Trondheim havn

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse i tråd med dette saksframlegget.
Til toppen av siden


 

PS 37/19 Ny felles innkjøpspolitikk for deltakerkommunene i Innherred Innkjøp

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Forslag til ny innkjøpspolitikk vedtas
 2. Innkjøpspolitikken vil være førende for ny innkjøpsstrategi som vedtas av styret i innkjøpssamarbeidet
  Til toppen av siden

 

  

PS 38/19 Salg av kommunale bygg og eiendommer

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

1. Følgende eiendommer selges:

Bygg 

Kommentar

Avhending

Nesheim skole

Har stått tom inntil nylig. Brukes i dag til barnehage

Reguleres før salg. Igangsettes umiddelbart. Selges medio 2020.

Skogn herredshus

Regulering til boligformål påbegynt.

Selges på åpent marked - høst 2019.

Ytterøy herredshus

Selges direkte til takst. Takst bestilt.

Selges direkte til takst vår 2019.

Gamle Ytterøy barnehage

Legges ut for salg på åpent marked. Takst gjennomført.

Selges på åpent marked vår 2019

Høgberget barnehage

 

Selges etter bruksendring til bolig. Det er skrevet leiekontrakt fra 1.6.19. med Momarka grendehus om leie av underetasjen.

Selges på det åpne marked som bolig høsten 2019.

Gjemble Espira barnehage

Espira har ønske om kjøp. Tomt og bygg må i så fall fradeles eksiterende eiendom.

Dagens drifter varsles i henhold til avtalen at kommunen ønsker å selge. Eiendommen deles hensiktsmessig. Kommunens del reguleres til boligformål før salg.

 
2.      For følgende eiendom avventes salg til utredning om beredskapsbygg foreligger:

Mule skole og barnehage

Eiendommen regulert til boligformål

Avventes i forhold beredskapsbygg

 
3.      Oversikt over salg av boliger legges fram i forbindelse med budsjett 2020.
Til toppen av siden

 

 

PS 39/19 Omlegging veg og inngjerding av uteområdet ved Staup barnehage

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Det settes av 2 millioner kroner inkl. mva. i investeringsbudsjettet til de foreslåtte utbedringene av trafikale forhold ved Staup
 2. 1,6 millioner kr finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler og 400.000 kr med merverdiavgiftskompensasjon.
  Til toppen av siden 

PS 40/19 Kommunal overtakelse av privat barnehage

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune overtar aksjene i Hompetitten barnehage as gjennom å overta alle aksjene as for 6.750.00 kr i henhold til vedlagte avtale.
 2. Det settes i tillegg av 250.000 kr til nødvendige tilpasninger av bygningen.
 3. Aksjekjøpet og investeringene finansieres ved å bruke av udisponert investeringsfond og planlagt salg av eiendom i 2019.
 4. Så snart det er praktisk hensiktsmessig legges barnehagen inn i enhet for barnehage. Aksjeselskapet planlegges så avviklet.
  Til toppen av siden

 

 

PS 41/19 Reform av trafikant- og kjøretøyområdet i Statens vegvesen - høringsuttalelse

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Repr. Børge Lund (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:
Den samfunnsøkonomiske effekten må vektlegges når offentlige etater vurderer omorganisering. Den økte reisetiden brukerne får når antall kontorer reduseres må med i regnestykket når lønnsomhet skal vurderes. Lengre reisetid har også en uheldig konsekvens for elever som skal ta teorieksamen og oppkjøring, og som må forholde seg til fraværsregler i skolen.

Avstemning:

Lunds tilleggsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Levanger og Verdal er den mest folkerike regionen i Trøndelag utenom Trondheim. For våre kommuner er det viktig at innbyggerne får gode og framtidsrettede tjenester. De fleste brukerne foretrekker digitale verktøy og vi støtter at det satses på å utbre disse videre.

Samtidig er det viktig at de tjenestene som krever kontakt mellom det offentlige og brukeren organiseres på en slik måte at brukeren får løst sine behov på enklest mulige vis. Når det gjelder trafikant og kjøretøyvirksomheten til Statens vegvesen betyr dette at oppkjøring for bil og traktor må kunne løses på heimplassen ved at sensor fra vegvesenet møter opp i kommunen i stedet for at kandidatene må reise til nærmeste trafikkstasjon.

Dette er en forutsetning for at de foreslåtte strukturendringene kan aksepteres. 

Denne reformen kommer i tillegg til mange andre statlige reformer som av mange oppleves som sentraliserende, bl. a politireformen som for vår del medfører at de som har behov for pass ikke lenger får det på det lokale lensmannskontoret. Kommunene ser at det kan være mange fellestrekk i oppgavene opp mot førerkost og pass. I mange land er dette en kommunal oppgave. Våre kommuner kan tenke seg å være piloter for å ta ansvar for det praktiske arbeidet med utsteding av pass og førerkort. Det vil si ID-kontroll og innhenting av bilde og signatur. 

Den samfunnsøkonomiske effekten må vektlegges når offentlige etater vurderer omorganisering. Den økte reisetiden brukerne får når antall kontorer reduseres må med i regnestykket når lønnsomhet skal vurderes. Lengre reisetid har også en uheldig konsekvens for elever som skal ta teorieksamen og oppkjøring, og som må forholde seg til fraværsregler i skolen.
Til toppen av siden

 

 

FO 4/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Rekruttering av kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Det har foregått og foregår fortsatt omfattende omstillingstiltak innen pleie og omsorg, blant annet er antallet døgnplasser ved den nye institusjonen på Staup redusert med 12 plasser, bofellesskap er foreslått nedlagt, det er gjennomført bemanningsreduksjoner og kommunen har store utlegg for utskrivningsklare pasienter til helseforetaket (cirka en million kroner i januar/februar 2019).

En annen stor utfordring innen pleie- og omsorgssektoren er å beholde og å rekruttere nok fagkompetanse innen pleie- og omsorg. I et svar til undertegnede i kommunestyret 20. mars sier ordføreren: «[…]etter den vedtatte ansettelsesstopp er det store utfordringer med å ha nok fagkompetanse tilgjengelig[…]. Fagpersoner har i løpet av 2018 sluttet/sagt opp både ved Staup og Breidablikktunet, og det har vært og er en utfordring å rekruttere nye».

Både Staup og Bredablikktunet skal ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, og her må man ha både sykepleierkompetanse og annen fagkompetanse på plass for å sikre forsvarlige tjenester. 12 nye boliger vil stå klare til bruk ved Breidablikktunet i løpet av mars, men disse må i så fall bemannes opp med fagkompetanse for å være i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Spørsmål til ordføreren

Greier Levanger kommune å rekruttere og beholde nok fagkompetanse innen pleie- og omsorgssektoren, ikke minst sett opp mot forpliktelsene til å ta imot utskrivningsklare pasienter?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet

I helse og velferdsområdet er en avhengig av tilgang på riktig kompetanse for å dekke pasientens/brukerens tjenestebehov 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Dette gjør oss avhengig av å rekruttere og beholde fagpersonell med ulike typer høy kompetanse. Tverrfaglighet er viktig for å kunne imøtekomme den enkelte brukers behov for faglig forsvarlige helse- og velferdstjenester.

Ulike faktorer spiller inn når det gjelder å rekruttere og beholde fagkompetanse: Indre og ytre motivasjon. Medarbeiderne er i utgangspunktet motivert for jobben, og arbeidsgiver må møte forventningene på en god måte. Sentralt for indre motivasjon hos medarbeidere er opplevelsen av at vedkommende får bruke sin kompetanse, opplevelsen av autonomi og opplevelsen av tilhørighet. Det er derfor viktig hvordan vi som arbeidsgiver organiserer arbeidet, fordeler ansvar, sikrer godt fagmiljø og vaktsammensetning, legger til rette for positive opplevelser og godt arbeidsmiljø hvor den enkelte føler seg sett. Fagmiljø kan både være profesjonsfokusert og tverrfaglig, og det å føle seg «alene på jobb» er ikke gunstig for opplevelsen og motivasjonen. Det betyr at vi som arbeidsgiver må bestrebe oss på å ha tilstrekkelig grunnbemanning og riktig sammensatt fagkompetanse i avdelingene til enhver tid, samt sikre en kvalitetsmessig god mottakelse og oppfølging av nyansatte.  Ytre motivasjon handler i stor grad om belønning, som kan konkretiseres i lønn og arbeidsvilkår. Sentralt her er at begge faktorer oppleves rettferdig, og at det er samordnede arbeidsvilkår i hele organisasjonen. Som arbeidsgiver konkurrerer vi blant annet med spesialisthelsetjenesten (sykehusene) og nærliggende kommuner om fagkompetansen, og bør tilby konkurransedyktige lønn- og arbeidsvilkår for å rekruttere og beholde arbeidskraft.

Ledelse er sentralt også i denne sammenhengen.  Lederutvikling og lederopplæring blir viktige tiltak for å ha gode ledere på plass i alle nivåer i organisasjonen. Ledere som har mulighet til tett oppfølging i avdelingen – og å se den enkelte. Dette vil kunne bidra til jobbtilfredshet.

Kommunens omdømme kan ha betydning for søkermassen ved ledige stillinger. Omdømmet påvirkes i denne sammenhengen blant annet av omtale fra brukere, pårørende, ansatte, studenter, lærlinger og elever og av saker som publiseres i ulike typer media. Det viktigste første steget i omdømmebygging er å være en god arbeidsgiver og god arbeidsplass.

Om Levanger kommune greier å rekruttere og beholde nok fagkompetanse til å kunne ivareta innbyggernes behov for helse-, omsorgs- og velferdstjenester vil avhenge av at vi er en arbeidsgiver som fagpersonene ønsker å jobbe hos. Dette kan skje gjennom god ledelse, forutsigbarhet også i endringsprosesser, åpenhet, respekt og dialog – et arbeidsmiljø til å trives i! Ledelsen i helse og velferdsområdet skal arbeide bevisst med rekruttering, og med gode mottaksrutiner for nyansatte og oppfølging av de som jobber hos oss. De incentiver og motivasjonsfaktorer vi har mulighet til å benytte, skal vi bruke på best mulig måte.

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 02.05.2019 13:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051