Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.12.15 - sak 116/15 - Vann og avløpsgebyr 2016

Geir Jostein Larsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Geir Jostein Larsen
Arkivref. 2015/7090
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.12.15 116/15
Kommunestyret 16.12.15  

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2013 – 2017 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2016
       
  2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016 – 2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting for gebyrstørrelse i 2016


Vedlegg:

1

Årsavgift - vann 2016 PDF
  

2

Årsavgift - avløp 2016 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Vann og avløpsgebyr er i kommunen ved forskrift som er vedtatt av Kommunestyret i medhold til vass og avløpsanleggslova §3, og rammeforskrifter etter lovens §2.

Loven bestemmer at gebyret skal bestå av ett engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) og et årsgebyr. Gebyret fastsettes av kommunen. 

Gebyret skal – helt eller delvis – dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av ledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver art.

Etter forskriften skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både kapitalkostnader ved avskriving av varige anlegg og årlig driftsutgifter er tatt med. For å utjevne svingninger i gebyr kan kommunen i enkelte år ha overskudd på regnskapet, ved at overskuddet avsettes til bundet driftsfond som brukes i år med underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i balanse.

Denne perioden er tidligere fastsatt til årene 2013 -2017 for avløp.5 årsperioden for vann er tidligere fastsatt til årene 2016 – 2020. Derfor er beregningene for vann lagt opp til å gå i 0 i løpet av 2020. Det beregnes renter av fond.

Vurdering:

Det foreslås ingen endringer på fastavgiften for vann og avløp.

Det foreslås ingen endringer på tilkoblingsavgiften for vann. 

Det foreslås en reduksjon på 10% på alle satser for tilkobling høy sats for avløp på offentlig avløpsnett.

Pris pr. m3 forbruk:

For vann økes prisen fra kr.8,40 til kr.9,40 for at en skal komme ut i balanse (0) i løpet av 5 - årsperioden 2016 – 2020. Dette etter at det ikke ble fakturert avgift i 3. termin i 2014.

For avløp økes prisen fra kr. 17.10 til kr.17,90 for at en skal komme ut i balanse i løpet av 5 – års perioden 2013 –2017. Dette etter avgiftsreduksjon på 23% og reduksjon av fond i 2014.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.12.2015 13:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051