Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.10.19 - sak 102/19 - TV-aksjonen 2019 - kommunekomite - søknad om støtte

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/5834
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.10.19 102/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2019 til CAREs arbeid oppnevnes: ___

Som nestleder oppnevnes: ___

Ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen.  

TV-aksjonen 2019 innvilges et tilskudd på kr. 20.000. Beløpet dekkes over 14700-1000-1000.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

TV-aksjonen NRK CARE 2019 

Vedlegg:

1

Søknad fra TV-aksjonen, datert 13.8.19 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen. 

Saksopplysninger:

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.   

De siste årene har formannskapet vedtatt slik kommunal komite for TV-aksjonen:

Som leder av kommunekomité: Gerd Haugberg

Som nestleder: Ordfører

Ordfører og rådmann har fått fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen

Fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjonen søker om tilskudd til årets aksjon. I 2018 ble det bevilget kr. 20.000,- til aksjonen (kr. 1,- pr. innbygger). Registrert og innbetalt beløp vil bli en del av statistikken for Levanger kommune på aksjonsdagen. 

Vurdering:

Rådmannen foreslår at formannskapet slutter seg til en slik modell og det tilrås at ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen.

Som tidligere år vil rådmannen gå inn for å støtte TV-aksjonen. Det foreslås at beløpet settes til kr. 20.000,- (kr. 1,- pr. innbygger), og at beløpet dekkes over den konto formannskapet har til disposisjon for diverse tilskudd (14700-1000-1000). 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 02.10.2019 16:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051