Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.10.19 - sak 101/19 - Omdisponering av budsjett 2019

Marit Glæstad Sølvberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit Glæstad Sølvberg
Arkivref. 2019/5754 - /C10
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.10.19 101/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen innstiller at 500 000,- overføres fra investeringsprosjekt «Kjønstadmarka 3» til investeringsprosjekt «Gottås lekeplass». 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Anbudet for å bygge Gottås lekeplass ble sendt 5 tilbydere i august 2019. Det kom inn 3 tilbud hvor alle overstiger budsjettert beløp for prosjektet. Det er i kommunestyret PS 61/18 bevilget kr 800 000,-. Dette beløpet er gjenbevilget i kommunestyret PS 23/19.  Ca. kr 200 000,- av dette er brukt i 2018/2019 til prosjektering, anbud og en erstatning. 

Reguleringsplanen for Gottås boligfelt er nå under revidering, slik at det vil være mulig å bygge flere tomter og legge disse ut for salg. Det er derfor viktig å få bygget lekeplassen for boligfeltet, da det er langt til andre aktivitetsområder for barn.

Vurdering:

Rådmannen foreslår å overføre kr 500 000,- fra Kjønstadmarka 3 til Gottås Lekeplass for 2019, slik at lekeplassen kan bygges som prosjektert.

I Økonomireglementets pkt 6.4 «Omprioritering/tilleggsbevilgninger» gis formannskapet fullmakt til å styrke en post i investeringsbudsjettet ved tilsvarende reduksjon i en annen post i investeringsbudsjettet. Forutsetningen er at dette kan gjøres uten at finansieringsplanen for de to postene sett under ett må endres, og at endringen ikke gjøres på en slik måte at en overskridelse av et kostnadsoverslag, som er vedtatt av kommunestyret, dekkes inn før dette på forhånd er forelagt kommunestyret til godkjenning.

Rådmannen vurderer at saken kan vedtas av formannskapet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 02.10.2019 16:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051