Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Formannskapet 02.03.16

Meninger:


29.02.16 - PS 31/16 Leiepriser i omsorgsboliger

Ber om at saken utsettes.
Krav fra Levanger seniorråd må følges jamf.(Lov om Eldreråd § 7).
Saken må belyses økonomisk gjennom regnskap for boligdelen.
Sitat fra saksfremlegget «Breidablikktunet Omsorg er angitt i budsjett og regnskap med ansvar 3463 og her blir alle utgifter og inntekter» Da må dette beløpet være enkelt å få frem for de som har tilgang på et fullstendig regnskap.
Det må på nytt utarbeides en tabell «Beregning av levekostnader ved opphold i omsorgsboliger med minstepensjon, slik det vart utarbeidet da boligdelen vart tatt i bruk i 2003.»

Begrunnelse:
I reglementet for seniorrådet:
punkt  3. Oppgavene til Levanger seniorråd Levanger seniorråd er et rådgivende organ for kommunen og skal uttale seg om alle forslag som gjelder levekårene for eldre i kommunen. (Lov om Eldreråd § 7). 

http://www.levanger.kommune.no/Dokumenter/Andre-dokumenter/Levanger-seniorrad/

Protokoll fra møte 20.01.16 http://www.levanger.kommune.no/Documents/200116-ref-er%C3%A5.pdf

Sak : Husleiepriser på Breidablikktunet. Rådmannen skal etter jul lage en sak om husleiesatsene på Breidablikktunet. I saksframlegget må satsene på internhusleie og nedbetaling av lån komme fram, ikke bare omhandle husleien i boligdelen. I Økonomiplan 2016-2019 – Budsjett 2016, side 17, 3 avsnitt, kommer det frem endring av internhusleien i dag – dette er kun en «papirøvelse» - det står ingenting om nedbetaling av lån.

Vedtak : Det er ønskelig at Kommunalsjef eller rådmannen kommer i neste møte for rådet å orienterer om dette.

Møt 17 febr. Kommunalsjef sendte enhetsleder for hjemmetjeneste, han delte ut et ufullstendig saksfremlegg til formannskapet.  Ut over det kunne han ikke svare på noe spørsmål angående økonomi.

Møtet vedtok på nytt et forslag som skulle følge saken til behandling i formannskapet http://www.levanger.kommune.no/Global/dokumenter/170216-ref-senior.pdf 

Levanger seniorråd ønsker at det i denne saken blir lagt fram regnskap i fht. Husleie, boligdelen – Breidablikktunet.

Dette er utelatt, ikke en gang kommentert.

Skal Levanger Seniorråd, være et rådgivende organ, som kommunen er pålagt å ha, må de bli hørt i viktige saker. Her er det fakta opplysninger om en institusjon de bes om.

Guri Skjesol
nestleder i Levanger seniorråd

Til toppen av siden

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 29.02.2016 11:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051