Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.03.16 - sak 29/16 - Ytterøy barnehage, ekstra personalressurs

Kari Olafsen Aunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Kari Olafsen Aunet
Arkivref. 2016/602
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.03.16 29/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Spørsmål om ekstra personalressurs ved Ytterøy barnehage vurderes i forbindelse med budsjett for 2017.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Oversendelsesforslag fra Asbjørn Brustad


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Kommunestyrets sak 79/15

Saksopplysninger:

Ytterøy barnehage har pr. i dag 19 barn fra Litauen. Totalt er det 35 barn i barnehagen. De 19 barna har foreldre som er arbeidsinnvandrere, noe som gjør at det utløses tilskudd i form av tilskudd til minoritetsspråklige fra staten. Tilskudd fra Innvandrertjenesten, som flyktninger og asylsøkere får, gjelder ikke for arbeidsinnvandrere.

Barnehagen har pr. i dag en ansatt, som snakker litauisk. Den ansatte er bundet opp til avdeling for store barn, som en del av grunnbemanningen. I avdelingen for små barn, er det ingen ansatte som snakker litauisk, her er det 6 barn.

Utfordringen Ytterøy barnehage har er faglig godt begrunnet.

Vurdering:

Det er ingen tvil om at Ytterøy barnehage er i en særstilling i forhold til den store gruppen med barn av arbeidsinnvandrere. Ved å ansette en person, fortrinnsvis med litauisk språkkompetanse i 40% stilling, vil en kunne ivareta barn og foreldre også i småbarnsavdelingen. Dersom barnehagen ikke klarer å finne en person som er egnet, kan det være en løsning å ansatte en person med norsk språk som kan avløse den litauiske ansatte i avdelingen for store barn i 40% stilling.

Rådmannen er av den oppfatning at et godt foreldresamarbeid i barnehagen er med på å fremme integreringen av arbeidsinnvandrere på Ytterøy og er avgjørende for barnas positive utvikling. 40% stilling for assistent tilsvarer 178 000. Dette vil det være naturlig å vurdere i forbindelse med budsjett for 2017.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.03.2016 07:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051