Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.03.16 - sak 28/16 - Sommerjobb for ungdom 2016 Levanger Kommune

Øystein Lunnan - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Lunnan
Arkivref. 2016/1424
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.03.16 28/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger Kommune oppretter en ordning for 2016 med sommerjobb for ungdom som beskrevet i saksframlegget. LevaFro administrerer ordningen. Målgruppen er 16-18 år. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret i Levanger vedtok 16.12 2015  i budsjettsaken i pkt 18 i vedtaket:

Det opprettes en egen sommerjobbordning for ungdom mellom 15 og 18 år med oppstart i 2016. Det settes av en egen post på minimum 0,5 millioner kroner som belastes enhetenes vikarbudsjetter, samt at administrasjonen skal undersøke om det finnes statlige midler til et slikt tiltak. Rådmannen legger frem en sak for formannskapet om organisering innen utgangen av mars 2016. 

Rådmannen har vært i kontakt med LevaFro om de kan ta administrasjon av ordningen. Det har fordeler i forhold til arbeidsgiveransvar. LevaFro har gitt et tilbud på administrering av ordningen på kr 20 000.

Det er aktuelt å tilby 2 3 ukers perioder først og sist på sommeren, og målgruppa er primært 16-18 år. Med vedtak i mars, kan ordninga kunngjøres med søknadsfrist ca 1/5.

Vurdering:

Rådmannen er i tvil om det er mulig å finansiere tiltaket slik det er forutsatt i kommunestyrevedtaket. De enheter som har vikarbudsjetter av betydning, er helse og skole, barnehage. Skole er uaktuelt, og helse har tradisjonelt vikarer, men helst over 18 år.  I og med at det forventes et moderat lønnsoppgjør vurderer rådmannen det likevel mulig å gjennomføre tiltaket innafor budsjettrammene og arbeider ut fra det.

Det er starta et arbeid med å finne egna arbeid til ungdommene innen flere sektorer.

Det er også aktuelt med arbeidsplasser i private virksomheter.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.04.2016 09:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051