Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.03.16 - sak 27/16 - Høring - forskrift om klageordning i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestruktur i politi - og lensmannsetaten

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.03.16 27/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune slutter seg til høringsdokument fra Justis – og beredskapsdepartementet datert den 21.01.2016 og har ingen merknader til forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsetting av ny tjenestestruktur i politi – og lensmannsetaten.
  2. Det forutsettes at lokale myndigheter gis anledning til en bred involvering i prosessen og at de tilrådninger som her vil fremkomme, tillegges betydelig vekt. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Den fremtidige organisering av politidistriktene har vært gjenstand for et stort engasjement i de respektive lokalsamfunn. Formannskapet vedtok i sak nr. PS 101/2016 av den 04.11.2015 en uttalelse relatert mot framtidig administrasjonssted i vår region og som kjent ble Trondheim valgt som hovedsete. 

Justis – og beredskapsdepartementet har i brev av den 21.01.2016 sendt på høring forslag til forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestruktur i politi – og lensmannsetaten og med en høringsfrist satt til den 29.04.2016.

Det er lagt opp til at Politidirektoratet sammen med det enkelte politidistrikt skal kunne bestemme hvordan politiets nett av tjenester skal være utformet. Det er anført at endringer må gjøres i tråd med kriterier som skal sikre høy kvalitet i polititjenesten og involvering av berørte kommuner. Dersom kriteriene ikke oppfylles, vil berørte kommuner kunne klage avgjørelsen inn for Justis – og beredskapsdepartementet. 

Klageordningen er nærmere beskrevet i notatets punkt nr. 3 og forslag til forskrift fremgår videre av punkt nr. 4.

Klageordningen vil gjelde for beslutninger fra Politidirektoratet om inndelingen i lennsmanns – og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner.

Vurdering:

Rådmannen slutter seg til de føringer som fremgår av Justis – og beredskapsdepartementets høringsbrev av den 21.02.2016. Det forutsettes at lokale myndigheter gis anledning til en bred involvering i prosessen og at de tilrådninger som her vil fremkomme, tillegges betydelig vekt.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.03.2016 07:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051