Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.03.16 - sak 23/16 - Økonomisk støtte for 2016 - særskilte sponsorobjekter

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2016/1255
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.03.16 23/16

 

Dokument


Rådmannens forslag til vedtak:

Under definisjonen særskilte sponsorobjekter, innvilges følgende sponsorstøtte fra Levanger kommune for året 2016 : 


Innvilget beløp stort kr. 290.000,- belastes konto nr. 14703 – 1000 – 1000 – overføringer til andre. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

F-sakene nr. 20/07 av den 31.01.2007 og nr. 91/14 av den 29.10.2014

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til kriterier for samarbeidsavtaler med idrettslag som ble vedtatt i formannskapets møte den 31.01.2007 i sak nr. 20/07. Kriteriene for tildeling ble videreført gjennom formannskapets vedtak i sak nr. 91/14, behandlet den 29.10.2014.

Idrettsrådet skal dessuten uttale seg før formannskapet får denne type saker til behandling. 

Følgende kriterier legges til grunn for inngåelse av samarbeidsavtalene med idrettslag som i saksframlegget er gitt betegnelsen særskilte sponsorobjekter :

  • Sportslige ambisjoner og resultater må være på et nasjonalt-/regionalt høyt nivå.
  • Verdigrunnlag og holdninger i forhold til MOT.
  • Organisering og økonomisk ryddighet.
  • Balanse mellom ytelse og motytelse i forhold av profilering av kommunene, deltakelse i kommunale interne og eksterne satsinger, erfaringsutveksling, kulturaktiviteter og veiledning av barn og unge.
  • Positiv, samlende og respektert.
  • Legger vekt på å utvikle lokale talenter.


På budsjettet for 2016 er det avsatt kr. 1.000.000,- på konto nr. 14703-1000-1000 – overføringer til andre. Denne budsjettpost har vært uendret hva angår beløpets størrelse i de senere år og her belastes også tilskudd til organisasjoner og lag som formannskapet fordeler to ganger pr. år, vår og høst. 

For 2015 ble følgende tilgodesett med sponsormidler under definisjonen særskilte sponsorobjekter :

  • LHK – Kr. 100.000,-.
  • LFK – Kr. 100.000,-
  • Skogn i.l., skiavdelingen – Kr. 30.000,-.
  • Frol i.l., orienteringsavdelingen – Kr. 50.000,-.


Støtten for 2015 fra denne konto utgjorde således kr. 280.000,-. 

Vurdering:

Rådmannen er av den oppfatning av idrettslagene i all hovedsak har markedsført og profilert kommunen på en fin måte i henhold til kriteriene som er nedfelt i F-sakene nr. 20/07 og nr. 91/14. Kommunens logo har blitt synliggjort ved en rekke anledninger der et betydelig antall mennesker har vært til stede. Kommunen har en fin og åpen kontakt med idrettslagene, slik at status er bra oppdatert til enhver tid.

Det er ved jevne mellomrom henvendelser også fra andre idrettslag som ønsker å bli vurdert som særskilt sponsorobjekt. Etter rådmannens vurdering er det ikke andre lag som oppfyller kriteriene i denne omgang. Når det gjelder Skogn i.l., skiavdelingen, oppfyller de heller ikke lenger kriteriene i forhold til prestasjoner på nasjonalt nivå. De deltok bl.a ikke med stafettlag under årets NM. Jeg går derfor inn for at støtten ikke forlenges til å gjelde for 2016. For øvrig foreslås kun mindre endringer fra 2015 til 2016 under posten støtte til særskilte sponsorobjekter, men både fotballklubben og Frol- orientering foreslås oppgradert ut fra sportslige resultater og positiv profilering av klubb og kommune.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.03.2016 07:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051