Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 01.06.16 - sak 51/16 - AS Vinmonopolet - søknad om godkjenning av beliggenheten for butikk i Levanger - flytting av butikk

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2016/2158
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 01.06.16 51/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune har ingen merknader til at AS Vinmonopolets butikk flyttes fra Jernbanegata 4-10 til lokaler i Kirkegata 73. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Formannskapet fattet den 06.04.2015 slikt enstemmig vedtak i sak nr. 33/16

«Levanger kommune godkjenner ikke at AS Vinmonopolets butikk flyttes fra Jernbanegata 4 – 10 til lokaler ved Magneten Kjøpesenter på Moan. Dette ut i fra alkoholpolitiske hensyn, næringspolitiske hensyn og hensynet til utviklingen  av bysentrumet som handelsområde.»

AS Vinmonopolet har på nytt søkt om godkjenning av ny beliggenhet for butikken i Levanger i brev av den 29.04.2016 i henhold til alkohollovens § 3 – 3. Vinmonopolet ønsker å flytte butikken fra dagens beliggenhet i Jernbanegata til Kirkegata 73 i Levanger sentrum. Den planlagte flytting begrunnes med at dagens lokaler er uhensiktsmessige og at virksomheten ønsker en bedre lokasjon.

Det er oppnådd intern enighet om leie av lokaler som oppfyller Vinmonopolets krav til å oppnå effektiv og kundevennlig butikkdrift.

Det er i søknaden anført at publikumsadkomst, parkeringsforhold og annen handel er bra i Kirkegata 73. Lokalene tilfredsstiller bedriftens krav til tekniske spesifikasjoner og vareleveringen er også vurdert til å være svært god.

Politiet og skattemyndighetene har vært forelagt saken i medhold av alkohollovens § 1 – 7, 2. l. Det fremkom her ingen merknader til flytteplanene til AS Vinmonopolet.

Vurdering:

Lokalene i Kirkegata 73 har en beliggenhet som helt klart kan defineres som innenfor sentrumsområdet. Rådmannen viser for øvrig til vurderingene som fremgår av saksframlegget til sak nr. 33/16 som ble behandlet den 06.04.2016.    

Rådmannen har ingen merknader til at AS Vinmonopolet flytter sin virksomhet fra Jernbanegata 4 – 10 til nye lokaler i Kirkegata 73 og vil tilrå at dette godkjennes som omsøkt.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.06.2016 15:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051