Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 01.06.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13:00 - 13:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 48/16 Godkjenning av protokoll fra møte 04.05.16 protokoll vedtak
PS 49/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 50/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 25.05.16 utredning vedtak
PS 51/16 AS Vinmonopolet - søknad om godkjenning av beliggenheten for butikk i Levanger - flytting av butikk utredning vedtak
PS 52/16 Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden 2017-2020 utredning vedtak
PS 53/16 Økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf - forfall
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg A. Pedersen Boneng  sp varamedlem  ap/sp/krf  x Robert Svarva 
Khalil Obeed ap varamedlem ap/sp/krf x Kai Lennert Johansen

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Unni Storstad rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder Økonomi  

 

 

PS 48/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 01.06.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 4. mai 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 4. mai 2016 godkjennes.
     Til toppen av siden

 

PS 49/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 01.06.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
     Til toppen av siden

 

PS 50/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 25.05.16

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 01.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
     Til toppen av siden

 

PS 51/16 AS Vinmonopolet - søknad om godkjenning av beliggenheten for butikk i Levanger - flytting av butikk

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 01.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune har ingen merknader til at AS Vinmonopolets butikk flyttes fra Jernbanegata 4-10 til lokaler i Kirkegata 73.
     Til toppen av siden

 

PS 52/16 Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden 2017-2020

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 01.06.2016

Habilitet:

Børge Lund (KRF) og Khalil Obeed (AP) ba om vurdering av sin habilitet. Lund og Obeed ble av et enstemmig formannskap erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Meddommere til Tingretten:

(oppnevnes for perioden 01.01.2017-31.12.2020)

Anna Marie M.

Laugsand

Annbjørg

Grevskott

Ann-Mari

Aabakken

Bodil Bjøraas

Rønning

Eva

Borge

Haldis

Østerås

Hege Selnes

Haugdal

Hilde

Løvås

Ingebjørg Grunnan

Fostad

Ingebjørg

Mikalsen

Ingvild Berg

Fordal

Kari

Øfsti

Kathrine

Skjesol

Nina Bakken

Bye

Ragnhild Torun

Skjerve

Randi

Furunes

Randi

Dørum

Tove R.

Bergdal

Torny Meisingseth

Trøite

Unni

Larsen

Wenche Westrum

Sundal

Marit Kristine Wang

Eriksen

Marit Elisabeth

Aksnes

Eva Høyem

Anderssen

Helle Røstad

Aunan

Janne Kathrine Jøstad

Larsen

Sissel

Rehaug

Else

Sirum

Therese

Fossum

Siv Skjerve

Lello

Gro

Røkke

Marit

Røkkum

Vigdis Helene Braathen

Løvås

Heidi Gretasdatter

Skaanes

Nina

Berget

Hege

Ovesen

Sigmund

Vinje

Ahmed Rønning

Radwan

Bjarte

Skarstein

Edvard

Øfsti

Eimund

Aamot

Eivind

Hagen

Eystein

Sundal

Harry

Gilberg

Håvard

Fjerdingen

Jann

Karlsen

Ketil

Aas

Knut Sigurd

Hjelmstad

Leif Ketil

Lorentsen

Magne

Nydal

Magne

Rudi

Nils

Vestrum

Steinar

Mikalsen

Atle

Busch

Stig Ove

Flekstad

Stig Atle

Aas

Svein Helge

Falstad

Ole Håkon

Wanderås

Inge Arild

Arntsen

Bjørn Tore

Jørgensen

Anders

Ramberg

Jo Vegar

Dahlen

Bernt Marius T.

Leonhardsen

Olav

Hallset

Kjærand

Iversen

Jan

Rønning

Kjell Otto

Haugan

Bjarne

Berre

Asbjørn Sverre

Løvås

Sindre

Nonstad

Vegard

Austmo

Meier Einar

Hallan

 

Meddommere til Lagretten: (oppnevnes for perioden 01.01.17-31.12.20)

Sund

Jon Arvid

Guddingsmo

Stein

Lysberg

Hallstein

Eriksen

Per Dagfinn

Eriksen

Per Jarle

Grøneng

Tore

Karlsen

Olav A

Sagmo

Ivar

Dullum

Reidar

Skei

Øystein

Toldnes

Bård

Johansen

Kai Lennert

Hynne

Torgeir

Troset

Svein

Obeed

Khalil

Elvbakken

Rolf Inge

Lund

Børge

Solvang

Bjørn Inge

Eliasson

Hartvik Mård

Lie

Arne Mads

Kjeldsen

Arnstein

Aune

Roger

Johansen                   

Mette

Solli

Inger Bjørndal

Kolaas

Liv Salthammer

Dalen

Marta Helene

Skavhaug

Åse

Buchholdt

Sissel Karin

Ertzaas

Kristin

Rennan

Marian Brekke

Aspås

Anette Lian

Anderssen

Aud Høyem

Ness

Ingjerd

Østerås

Anita  Nordis

Sæther

Sølvi Helene

Nyvik

Gunn Elin

Toldnes

Hanne Ihler

Hynne

Jorun Oddny

Skogmo

Anne Katrine

Høyby

Rita Lande

Brandtzæg

Wenche Langåssve

Bjøru

Anna Maria Dyrstad

Sundal

Kine Høyem

Pedersborg

Linn Christin

 

 

 

Jordskiftemeddommere: (oppnevnes for perioden 01.01.17-31.12.20) 

Dullum

Reidar

Skei

Øystein

Vestrum

Nils

Fjerdingen

Håvard

Hagen

Eivind

Trøite

Torny Meisingseth

Haraldsen

Annikken Kjær

Fenne

Heidi Munkeby

Bjørås

Randi Sandnes

Fostad

Ingebjørg Grunnan

 

Skjønnsmenn (forslag sendes fylkeskommunen):

Grøneng

Tore

Hynne

Torgeir

Karlsen

Olav A.

Skarstein

Bjarte

Troset

Svein

Sagmo

Ivar

Nøst

Ingvar

Fossum

Therese

Johansen

Mette

Toldnes

Hanne E Hansen Ihler

Sjåstad

May-Lis Oddbjørg

Dørum

Randi

Solli

Inger Bjørndal

Wennes

Solveig

     Til toppen av siden

 

PS 53/16 Økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 01.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Utredning om økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen som samarbeidsform tas til orientering.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 01.06.2016 15:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051