Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 30.10.13 - sak 80/13 - Møteplan 2014 - Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2012/7858
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.10.13 80/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Møteplan for 2014 vedtas.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Forslag til møteplan for 2014 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse. 

Vurdering:

Rådmannen har i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende år.

Det er for 2014 ikke foreslått datoer for felles dialogseminar med Verdal kommune og Innherred samkommune, da det nå er lagt opp til at dette seminaret holdes annet hvert år.

Det foreslås at det i mars holdes et eget dialogseminar for Levanger kommune i forbindelse med kommunestyremøte.

Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter eller at møter kan bli avlyst på grunn av liten saksmengde.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.10.2013 17:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051