Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.10.14 - sak 92/14 - Overdragelse av aksjer - 3kanten IT AS

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2007/10287
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.10.14 92/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune selger sine 40 aksjer i 3Kanten IT til Fides as til pålydende verdi.

Salgsinntekten, kr 40.000, tilføres ubundet investeringsfond. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Brev av 20.6 fra 3kanten It as og 18.9 fra Fides as. 

Vedlegg:

1

Brev fra 3kanten IT PDF
  

2

Brev fra Fides as PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Fides as skriver slik i brev av 18.9.2014 til kommunen: 

TILBUD OM KJØPAV DERESAKSJER I 3KANTEN IT AS

Undertegnede har vært i samtaler med daglig leder Dag Stemre og styreleder Tore Fjerdingen i 3Kanten IT AS som har utvist interesse for at Fides AS overtar aksjene i 3Kanten IT AS. Vi viser også til brev av 20.06.2014 fra daglig leder og styreleder i 3Kanten IT AS til aksjonærene. Gjennom vårt oppkjøp av Innherred Produkter AS eier vi i dag 25 aksjer i selskapet.

Styret i Fides AS har i møte 16.09.2014 gjort vedtak om at vi ønsker å overta selskapet 3Kanten IT AS og tilbyr å kjøpe aksjene til aksjenes pålydende som er kr. 1.000,- pr aksje.

I henhold til våre opplysninger er De eier av 40 stk aksjer i 3Kanten IT AS.

Forutsetningen for vårt tilbud er at vi får overta 100 % av aksjene og ber om tilbakemelding innen 8.10.2014 om De ønsker å selge Deres aksjer til oss.

Fides AS ser det også som viktig at ansatte i 3Kanten IT AS blir med videre.

Rådmannen har gjort Fides oppmerksom på at saken vil bli behandlet i formannskapet 29.10. 14, hvilket selskapet finner tilfredsstillende. Kommunen er orientert om at øvrige aksjonærer har gitt tilslutning til salg.

Vurdering:

3kanten IT ble startet i januar 1999, som et prosjekt med hovedformål å bidra til bedre inkludering av funksjonshemmede, Etter 2 år som prosjekt ble virksomheten videreført i aksjeselskapet 3kanten IT. Bedriften har lokaler over Europris på Trekanten. 

Det framgår av bedriftens nettside at forretningsområdene primært er gjennomføring og salg av klasseromsbaserte kurs og nettkurs. Kunder er bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og offentlige virksomheter. Bedriften har hatt mange kursoppdrag fra NAV. Primært gjelder dette gjennomføring av datakurs, jobbsøkerkurs, jobbklubb, arbeidsforberedende kurs mv.

Bedriften sysselsetter 4 fast ansatte, samt webutvikler på engasjementsavtale. 

Levanger kommune har vært medeier siden starten av aksjeselskapet i 2001, etter vedtak i kommunestyret 14.02.01. Med 40 aksjer av 285 eier kommunen 14% av aksjene i selskapet.

Styret i 3kanten IT behandlet spørsmålet om i sitt møte 19.6.14 og fattet slikt vedtak:

Styret stiller seg positiv til henvendelsen fra Fides om aksjeoppkjøp i 3kanten IT.

Styret ber daglig leder og styrets leder sende brev med en orientering om saken til alle aksjonærer.

Styret forutsetter at ansettelsesforholdene i 3kanten IT videreføres. 

Rådmannen kan ikke se at det er noen grunn til at kommunen skal fortsette å være en minoritetsaksjonær i selskapet når styret er positiv til salg.

Selskapet har hatt negativt driftsresultat de siste 3 årene, men har fortsatt en positiv egenkapital selv om den krymper faretruende. Avhending av aksjene til pålydende verdi virker fornuftig. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.10.2014 14:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051