Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 29.10.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 - 14:05

Sakliste som PDF   -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 88/14 Referatsaker utredning vedtak
PS 89/14 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 90/14 Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 91/14 Økonomisk støtte og sponsoravtaler - forslag til oppdaterte kriterier utredning vedtak
PS 92/14 Overdragelse av aksjer - 3kanten IT AS utredning vedtak
PS 93/14 Høring - enklere regler - bedre anskaffelser forenkling av det norske anskaffelsesregelverket utredning vedtak
PS 94/14 Skjenkerapporter fra Nokas AS vedrørende foretaksnummer 992 455 675 - Banken v/ Catena Trading AS utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes  sv  vara  v/sv  Karl Meinert Buchholdt  
Svein Erik Musum  frp  vara  frp  Hans Aalberg 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  

 

Orienteringer:

        Til toppen av siden

 

 

PS 88/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

        Til toppen av siden

 

 

PS 89/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 8. oktober 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig  vedtatt. 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 8. oktober 2014 godkjennes.

        Til toppen av siden

 

 

PS 90/14 Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2014

Forslag i møte:

Svein Erik Musum  (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

Setningen angående familiegjenforente strykes. 

Avstemning:

Musums endringsforslag avvist med 8 mot 1 stemme. 

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Med bakgrunn i gjeldende samarbeidsavtale med IMDI er Levanger kommune positiv til å bosette 45 flyktninger i 2015. Av disse kan 5 være enslige mindreårige. Familiegjenforente kommer i tillegg. 

Ny sak fremmes i 2015 etter at det er gjort en evaluering av samarbeidsavtalen og evt. ny avtale inngått. Det forutsettes også en frivillig bosettingsmodell og at IMDI kommer med en rammeanmodning.

        Til toppen av siden

 

 

PS 91/14 Økonomisk støtte og sponsoravtaler - forslag til oppdaterte kriterier

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2014

Forslag i møte:

Svein Erik Musum  (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Begrunnelse: Uttalelse fra idrettsrådet innhentes før saken settes opp på nytt.

Avstemning:

Musums utsettelsesforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Vedtatte retningslinjer for sponsoravtaler og for tilskudd fra formannskapet videreføres.

Før behandling av sponsoravtaler for 2015 innhentes uttalelse fra idrettsrådet.

        Til toppen av siden

 

 

PS 92/14 Overdragelse av aksjer - 3kanten IT AS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune selger sine 40 aksjer i 3Kanten IT til Fides as til pålydende verdi.

Salgsinntekten, kr 40.000, tilføres ubundet investeringsfond.

        Til toppen av siden

 

 

PS 93/14 Høring - enklere regler - bedre anskaffelser forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg til KS sin uttalelse/høringssvar om forenklingsutvalget vedr. forenkling av det norske anskaffelsesregelverket, som er utsendt av Nærings- og Fiskeridepartementet.

        Til toppen av siden

 

 

PS 94/14 Skjenkerapporter fra Nokas AS vedrørende foretaksnummer 992 455 675 - Banken v/ Catena Trading AS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Foretaksnummer 992 455 675, Banken v/ Catena Trading AS, gis med dette en skriftlig advarsel for brudd på alkohollovens bestemmelser vedr overskjenking, jfr alkohollovens § 8-11, forskriftenes § 4-1og 4-2, samt kommunale retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres, § 2, punkt nr. 2.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 29.10.2014 14:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051