Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.03.12 - sak 31/12 - Sluttrapport Levanger 1000 år i 2011

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref. 2009/7682 - /X01
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 28.03.12 31/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Sluttrapport for markering av Levanger 1000 år i 2011 godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Prosjektrapport Levanger 1000 år i 2011 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Budsjett for jubileumsmarkering 2011 ble godkjent i formannskapet som sak 12/11 den 9.2.2011. Resultat er behandlet og godkjent i hovedkomite for jubileum 26. januar 2012.

Vurdering:
Planlegging og gjennomføring av prosjektet har vært preget av stor innsats fra mange, en liten administrasjon og små ressurser og relativt kort planleggingsperiode. Likevel anser en at gjennomføring av aktiviteter og kostnadskontroll har vært i tråd med intensjoner.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.03.2012 15:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051