Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 26.11.14 - sak 102/14 - Søknader om økonomisk støtte for andre halvår 2014

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2014/2830 - /223
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.11.14 102/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Følgende søknader innvilges:

Nr.

Søker

Innstilt beløp

04

Bymuseet Levanger

10.000

06

Markabygda skole – og janitsjarkorps

10.000

07

Roknesvollen 4 H-seter SA

10.000

08

Skogn IL (BMX bane)

20.000

09

Lions Club Levanger

5.000

11

Ytterøy KFUK/KFUM Speidere

5.000

14

Ankolmplassen

10.000

16

Levanger Svømme og livredningsklubb

10.000

18

Nordenget Gårdsmuseum

5.000

20

Frol IL v/håndballavdelingen

5.000

22

UL Vårglimt, Ytterøy

5.000

23

Levanger cup 2014

20.000

25

Korpsforum Levanger

10.000

26

Lions Røde Fjær 2015

5.000

27

Mental Helse Levanger

10.000

28

Levanger v s (Herceg Novi)

10.000

30

Skogn IL G 16 Håndball

10.000

31

Levanger Bygdeboknemnd

10.000

32

IL Åsguten

10.000

 

Totalsum

180.000


2. Samlet beløp, kr.180.000,-, belastes konto nr. 11400/11403 – 1000 – 1000 –,   

3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sakene nr. 32/08 og nr. 91/14, samt skjønnsmessige vurderinger.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

De respektive søknader.

Saksopplysninger:

Retningslinjer i forbindelse med formannskapets tildeling av tilskuddsmidler ble vedtatt slik i møte den 27.02.2008, jfr. F-sak nr. 32/08 :

Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap. Søknadene behandles to ganger i året. 

Følgende kriterier prioriteres:

  • Tiltak for barn og unge i Levanger kommune av en viss betydning og som omfatter en del barn og unge, det kan være idrettsmesterskap, musikkjubileum, større oppsettinger eller andre arrangement av en viss størrelse.
  • Tilskudd til forebyggende arbeid.
  • Tilskudd til jubileumsmarkeringer.
  • Tilskudd til NM eller større lands – eller regionomfattende tiltak som foregår i Levanger og/eller omegn.
  • Tilskudd kan gis til bokprosjekt el. lign. som kan være med på å fortelle Levanger kommunes historie, eller annet som kan være av kommunens innbyggeres interesse.
  • I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett.

Det gis ikke tilskudd til:

  • Landsomfattende tiltak.
  • Arrangement som omfatter bare voksne personer.
  • Skoleturer o.l. 

De forannevnte retningslinjer ble stadfestet gjennom formannskapets behandling av saken den 29.10.2014, jfr. F-sak nr. 91/14.

På revidert budsjettet for 2014 er det avsatt kr. 800.000  på konto nr. 14703 – 1000 – 1000 – Overføring til andre. Denne konto er allerede maksimalt belastet i inneværende år. I dette beløp ligger fordelingen til organisasjoner og lag for 1. halvår 2014, jfr. F-sak nr. 29/14, sponsorstøtte til særskilte sponsorobjekter, rusforebygging ved Solhaug, aktivisering av funksjonshemmede, støtte til politiske partier, skolekorps, TV aksjonen 2014, Marsimartnan mv.

Det gjenstår i underkant av kr. 200.000,- på konto nr. 11400/11403 – 1000 – 1000, annonse/reklame/informasjon/representasjon/gaver. Disse kan ses under ett slik at det likevel kan tildeles i underkant av 200.000 for 2. halvår.

En har pr. d.d. mottatt søknader slik for 2. halvår 2014 (PDF):

Nr.

Søker

Søknadens formål

Søknadssum

01

Norges Blindeforbund N-T, Steinkjer

Lydavis for abonnenter i kommunen

 4.400

02

Innherred RC bil klubb

NM aug 2014 i radiostyrte bensinbiler, Torsbustaden, allerede gitt tilskudd i 2014

20.000

03

Levanger Kunstforening

Skulpturutstilling «Staup 2015»

15.000

04

Bymuseet Levanger

Arbeider ved Emilies hus

Ikke oppgitt

05

Musikkprosjektet «Ary Morais»

Plateutgivelse

Ikke oppgitt

06

Markabygda skole – og janitsjarkorps

Innkjøp av instrumenter, uniformer mv.

Ikke oppgitt

07

Roknesvollen 4 H-seter SA

Seterkurs for barn/unge, oppstart av venneforening, foredrag mv.

25.000

08

Skogn IL

Støtte til BMX-bane

50.000

09

Lions Club Levanger

Støtte til Lions sommerleker 2014

10.000

10

Grande Entertainment

Utgivelse av spillefilm

20.000

11

Ytterøy KFUK/KFUM Speidere

Støtte til innkjøp av lavvo for helårsbruk

10.000

12

Nord-Trøndelag Turistforening

Oppstart av Barnas Turlag Innherred

 4.000

13

Zomi Innkuan Norway

Opplæring i Zoomi morsmål, sang og dans

Ikke oppgitt

14

Ankolmplassen

Nærmiljøanlegg, søknad om støtte til åpningsfest.

Ikke oppgitt

15

Nessegutten FFU

Støtte til drift av laget, allerede gitt tilsk i 2014

Ikke oppgitt

16

Levanger Svømme og livredningsklubb

Støtte til innkjøp av tidtakerutstyr

60.000

17

Okkenhaug Bygdakor

Støtte til drift av koret

Ikke oppgitt

18

Nordenget Gårdsmuseum

Støtte til oppgraderinger av anlegg og veitilførsel

Ikke oppgitt

19

Levanger og Verdal BIL

Støtte til innkjøp av utstyr og deltakelse i cuper/serier

25.000

20

Frol IL v/håndballavdelingen

Støtte til arrangering av miniturnering, 6 – 9 år

10.000

21

«Sammen for Levanger»

Støtte til arrangement «Hallo Venn Levanger 2014» relatert mot barn/unge

Ikke oppgitt

22

UL Vårglimt, Ytterøy

Støtte til revy på Ytterøy

10.000

23

Levanger cup 2014

Fotballcup for aldersbestemte lag på Moan i regi av IL Sverre og SPK Nessegutten

30.000

24

Skogn IL Håndball

Støtte til drift av Skogns herrelag i 2. divisjon

30.000

25

Korpsforum Levanger

Interesseorg for 12 korps i Levanger, støtte til rekrutteringsarbeid

400.000

26

Lions Røde Fjær 2015

Innsamlingsaksjon MITT VALG, undervisn oppl rettet mot barn/unge

Ikke oppgitt

27

Mental Helse Levanger

Sosialt tilbud til medl

15.000

28

Levanger v s

Samarbeidsprosjekt med Herceg Novi

20.000

29

Trøndelag Ungdomskorps

Støtte for lokale medlemmer

 2.000

30

Skogn IL G 16 Håndball

Støtte til deltakelse i Bringserien

Ikke oppgitt

31

Levanger Bygdeboknemnd

Støtte til utg av bygdebok for Ytterøy

Ikke oppgitt

32

IL Åsguten

Støtte til toalettanlegg ved Stokkvola tursti

15.000


Vurdering:

Rådmannen har vurdert de respektive søknader i medhold av retningslinjene som ble vedtatt i F-sak nr. 32/08 av den 27.02.2008 og senere stadfestet den 29.10.201 i F-sak nr. 91/14. Jeg har i vurderingen lagt vekt på at de organisasjoner og lag som er foreslått tilgodesett, i all hovedsak er forankret lokalt. Dette medfører at søknader fra lands – og regiondekkende organisasjoner og lag ikke har kommet i betraktning i rådmannens innstilling. Organisasjoner og lag som allerede er innrømmet støtte over denne post i inneværende år, er ikke tilgodesett med midler i rådmannens innstilling. 

På bakgrunn av retningslinjene og skjønnsmessige vurderinger, foreslås følgende fordeling av tilskuddsmidlene:

Nr.

Søker

Innstilt beløp

04

Bymuseet Levanger

10.000

06

Markabygda skole – og janitsjarkorps

10.000

07

Roknesvollen 4 H-seter SA

10.000

08

Skogn IL (BMX bane)

20.000

09

Lions Club Levanger

5.000

11

Ytterøy KFUK/KFUM Speidere

5.000

14

Ankolmplassen

10.000

16

Levanger Svømme og livredningsklubb

10.000

18

Nordenget Gårdsmuseum

5.000

20

Frol IL v/håndballavdelingen

5.000

22

UL Vårglimt, Ytterøy

5.000

23

Levanger cup 2014

20.000

25

Korpsforum Levanger

10.000

26

Lions Røde Fjær 2015

5.000

27

Mental Helse Levanger

10.000

28

Levanger v s (Herceg Novi)

10.000

30

Skogn IL G 16 Håndball

10.000

31

Levanger Bygdeboknemnd

10.000

32

IL Åsguten

10.000

 

Totalsum

180.000

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.11.2014 16:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051