Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 26.11.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:55 - 15:20 (etter administrasjonsutvalgets møte)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 97/14 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 98/14 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2014 Levanger kommune utredning vedtak
PS 99/14 Vann og avløpsgebyr 2015 utredning vedtak
PS 100/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 101/14 Kommunereformen - utredningsalternativer utredning vedtak
PS 102/14 Søknader om økonomisk støtte for andre halvår 2014 utredning vedtak
PS 103/14 Paul Okkenhaug-selskapet SA - oppnevning av kommunens representant for perioden 2015-2016 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Trude M. Nøst kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Rigmor Strand Bakkan konsulent enhet økonomi  
Terje Wist ass. revisjonssjef  

 

Orienteringer:

 

Spørsmål i møtet:

Hans Heieraas (SP) stilte spørsmål angående omsorgsboliger i Åsen og bruk av eksisterende bygningsmasse.

Rådmannen besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 97/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.11.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 5. november 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 5. november 2014 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 98/14 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2014 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.11.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2014 nedjusteres med kr. 169.000.000,- jfr. vedlagt oversikt.
 2. Momskompensasjon for investeringer nedjusteres med kr. 27.200.000,-
 3. Budsjetterte inntekter ved salg av tomter etc. nedjusteres med kr. 33.000.000,-
 4. Det tas ikke opp ytterligere lån i 2014. Investeringer som ikke dekkes av låneopptak i 2014 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år. Eventuelle ubrukte lånemidler ved årets slutt forutsettes benyttet til senere års investeringer.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 99/14 Vann og avløpsgebyr 2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.11.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2013 – 2017 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2015.
 2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2011 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting for gebyrstørrelse i 2015
          Til toppen av siden

 

 

PS 100/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.11.2014

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 3. desember 2014.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken utsettes til formannskapets møte 3. desember 2014.
        Til toppen av siden

 

 

PS 101/14 Kommunerefomen - utredningsalternativer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.11.2014

Forslag i møte:

Rådmannen endret sin innstilling – siste setning pkt. 2 til:

Ordfører og rådmann tar initiativ mot de øvrige kommunene i regionen med sikte på å få avklart interessen for felles utredninger. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med endring i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune ønsker at følgende alternativer til ny kommune utredes:
  - Levanger-Verdal, evt også med Frosta og Inderøy
  - Levanger-Frosta, evt også med Verdal
  - Levanger-Stjørdal, evt også med Frosta og Verdal
   
  I tillegg bør konsekvensene av å bestå som egen kommune utredes. 
    
 2. Det er en forutsetning at den/de kommunene en ønsker å utrede sammenslåing med er interessert i det samme. Før endelig mandat for utredningsarbeidet behandles må det derfor avklares med de øvrige kommuner om de ønsker å delta i utredningsarbeidet. Ordfører og rådmann tar initiativ mot de øvrige kommunene i regionen med sikte på å få avklart interessen for felles utredninger.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 102/14 Søknader om økonomisk støtte for andre halvår 2014

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.11.2014

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Foreslått tilskudd tilskudd til søknad 18 Nordenget Gårdsmuseum økes fra 5000 kroner til 10 000 kroner.

Avstemning:

Buchholdts endringsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Følgende søknader innvilges:

Nr.

Søker

Innstilt beløp

04

Bymuseet Levanger

10.000

06

Markabygda skole – og janitsjarkorps

10.000

07

Roknesvollen 4 - H seter SA

10.000

08

Skogn IL (BMX bane)

20.000

09

Lions Club Levanger

5.000

11

Ytterøy KFUK/KFUM Speidere

5.000

14

Ankolmplassen

10.000

16

Levanger Svømme og livredningsklubb

10.000

18

Nordenget Gårdsmuseum

10.000

20

Frol IL v/ håndballavdelingen

5.000

22

UL Vårglimt, Ytterøy

5.000

23

Levanger Cup 2014

20.000

25

Korpsforum Levanger

10.000

26

Lions Røde Fjær 2015

5.000

27

Mental Helse Levanger

10.000

28

Levanger v s (Herceg Novi)

10.000

30

Skogn IL G 16 Håndball

10.000

31

Levanger Bygdeboknemnd

10.000

32

IL Åsguten

10.000

 

Totalsum

185.000


2. Samlet beløp, kr.185.000,-, belastes konto nr. 11400/11403 – 1000 – 1000 –,   

3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sakene nr. 32/08 og nr. 91/14, samt skjønnsmessige vurderinger.

        Til toppen av siden

 


 

PS 103/14 Paul Okkenhaug-selskapet SA - oppnevning av kommunens representant for perioden 2015-2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.11.2014

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Som Levanger kommunes representant til styret for Paul Okkenhaug-selskapet perioden 2015-2016 velges: Guri Sivertsen  

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Som Levanger kommunes representant til styret for Paul Okkenhaug-selskapet perioden 2015-2016 velges: Guri Sivertsen

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 26.11.2014 16:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051