Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 25.06.14 - sak 56/14 - Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2013

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2011/4579 - /212
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 25.06.14 56/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2013 tas til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Årsregnskap 2013, Revisors beretning 2013 og Årsmelding 2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2013. I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegasjonsreglement fremlegges saken for formannskapet. Til orientering vedlegges i tillegg årsmeldinga for 2013. 

Vurdering:

Rådmannen har ingen merknader til fremlagt regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.06.2014 08:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051