Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 25.06.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Dato: 25.06.2014
Tid: kl. 13:05 - 14:20

 

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (3 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 54/14 Referatsaker utredning vedtak
PS 55/14 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 56/14 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2013 utredning vedtak
PS 57/14 TV-aksjonen NRK 2014 - Kirkens Nødhjelp - opprettelse av kommunekomité utredning vedtak
PS 58/14 Revidert avtale om lån i forbindelse med Frol ILs søknad om forskudd på spillemidler til skihytte i Storlidalen ski- og skiskytteranlegg utredning vedtak
PS 59/14 Rehabilitering av Grønningsdammen - Prosjektbudsjett og finansiering utredning vedtak
PS 60/14 Invitasjon til å opprette byantikvarstilling - Søknad til Riksantikvaren utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Alf Birger Haugnes kommunalsjef fungerende rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Grete Ludvigsen næringssjef  

 

Orienteringer:


Drøfting:

  • Kommunereformen foreløpig drøfting og prosess
    Ordføreren ber om at rådmannen legger fram en startskisse for det videre arbeidet i formannskapets møte 13. august 2014.
            Til toppen av siden

 

 

PS 54/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.06.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 55/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.06.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 4. juni 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 4. juni 2014 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 56/14 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2013

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.06.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2013 tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 57/14 TV-aksjonen NRK 2014 - Kirkens Nødhjelp - opprettelse av kommunekomité

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.06.2014

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2014 til Kirkens Nødhelp oppnevnes: Gerd Haugberg

Som nestleder oppnevnes: Ordføreren 

Ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen. 

Avstemning:

Heieraas sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2014 til Kirkens Nødhelp oppnevnes: Gerd Haugberg

Som nestleder oppnevnes: Ordføreren

Ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen.
        Til toppen av siden

 

 

PS 58/14 Revidert avtale om lån i forbindelse med Frol ILs søknad om forskudd på spillemidler til skihytte i Storlidalen ski- og skiskytteranlegg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.06.2014

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Rentesatsjusteringer har ikke tilbakevirkende kraft før 1.1.2013. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Frol ILs låneavtale som forskudd på spillemidler til skihytte på Frolfjellet skisenter, revideres med et lån på inntil kr. 1 500 000 med de samme betingelsene som IL Sverre fikk i sak 24/14 - Levanger kommunestyre - 28.05.2014.

Rentesatsjusteringer har ikke tilbakevirkende kraft før 1.1.2013.
        Til toppen av siden

 

 

PS 59/14 Rehabilitering av Grønningsdammen - Prosjektbudsjett og finansiering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.06.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Levanger kommune tar ansvaret for rehabilitering av Grønningsdammen innenfor en ramme på kr. 1 600 000. Prosjektet ansees som et miljøtiltak for å sikre friluftsinteressene ved Grønningsdammen.
  2. Kommunen andel på kr. 300 000 dekkes innenfor investeringsbudsjettets midler til Miljøtiltak i friluftsområder.
            Til toppen av siden

 

 

 

PS 60/14 Invitasjon til å opprette byantikvarstilling - Søknad til Riksantikvaren

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.06.2014

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet på vegne av KRF, SP og AP følgende alternative forslag til rådmannens forslag til vedtak:

Som følge av kommunens økonomi og det store engasjementet i saken både blant innbyggerne og kommunestyrets medlemmer ønsker formannskapet at denne saken drøftes og behandles i sin helhet av kommunestyret både i henhold til søknaden og en eventuell opprettelse av stilling som byantikvar i Levanger. 

Avstemning:

Vordals forslag til vedtak, vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

VEDTAK:

Som følge av kommunens økonomi og det store engasjementet i saken både blant innbyggerne og kommunestyrets medlemmer ønsker formannskapet at denne saken drøftes og behandles i sin helhet av kommunestyret både i henhold til søknaden og en eventuell opprettelse av stilling som byantikvar i Levanger.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 26.06.2014 08:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051