Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 23.09.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Sted: Levanger ungdomsskole
Tid: kl. 14:00 - 14:45

Sakliste som PDF  - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 76/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 77/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 78/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 16.09.15 utredning vedtak
PS 79/15 Søknad om virksomhetsoverdragelse utredning vedtak
PS 80/15 Søknad om virksomhetsoverdragelse - Rema 1000, Moan utredning  vedtak
PS 81/15 Prinsipp ved forskuttering av spillemidler utredning vedtak
PS 82/15 IL Aasguten søker om kommunalt lån som forskudd til spillemidler til kunstgressbane på Åsen stadion utredning vedtak
PS 83/15 Kommunal garanti for lån til oppgradering av vannanlegg i Markabygda utredning vedtak
PS 84/15 Byggeklare tomter på Skogn, Holåsen - sak opprettet i møte - vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes  ap  vara v/sv  Karl Meinert Buchholdt 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  


Sak opprettet i møtet:

Sak 84/15 – Byggeklare tomter på Skogn, Holåsen

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til innstilling (til kommunestyret):
Administrasjonen bes ta utgangspunkt i vedlagte kart (oppdatert 24.09.15)(som PDF) for å få realisert en regulering av merket område, så raskt som mulig.

Avstemning:
Svarvas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING (til kommunestyret):
Administrasjonen bes ta utgangspunkt i vedlagte kart (oppdatert 24.09.15) (som PDF) for å få realisert en regulering av merket område, så raskt som mulig.
        Til toppen av siden


Orienteringer:
Orientering i lukket møte – v/rådmannen
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 76/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 77/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 19. august 2015 godkjennes. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 19. august 2015 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 78/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 16.09.15

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Avgjøres av: Driftskomiteen

         Til toppen av siden

 

 

PS 79/15 Søknad om virksomhetsoverdragelse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

VEDTAK:

  1. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet med beliggenhet Sjøgata 17, overføres fra foretaksnummer 913 094 557, Sjøparken Restaurant AS til foretaksnummer 915 068 634, Onkel Pizzeria og Grill AS, ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2015.
  2. Raad Shiaab Mohammed (08.11.81) og Huseyin Balci (03.01.57) godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 
            Til toppen av siden

 

 

 

PS 80/15 Søknad om virksomhetsoverdragelse - Rema 1000, Moan

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 overføres fra foretaksnummer 886 173 792, Rema 1000 Moan/Midt-Norge Butikkdrift AS, til foretaksnummer 915 577 997, Rema 1000 Moan/Tine Hedsten AS, ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2015.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 81/15 Prinsipp ved forskuttering av spillemidler

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

I de tilfellene Levanger kommune forskutterer spillemidler innføres det prinsipp om at det forskutteres 90 % av godkjent søknadssum i spillemiddelsøknaden
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 82/15 IL Aasguten søker om kommunalt lån som forskudd til spillemidler til kunstgressbane på Åsen stadion

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

IL Aasguten innvilges et lån på kr. 1 965 951 til 0,5 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 83/15 Kommunal garanti for lån til oppgradering av vannanlegg i Markabygda

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 1.300.000,- for Markabyga vassverk SA.
  2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år.
  3. Saken går til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig godkjenning 
            Til toppen av siden
Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 05.02.2016 12:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051